تکالیف مهر ماه

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

دخترای گلم در کلاس

شعر آموزش دوازده معصوم را با هم تکرار کردیم.

شعر ها زا با هم تکرار کردیم و چند نفر هم به صورت جداگانه خوندند.

ریاضی اشکال هندسی آموزش داده شد.و برطبق آموزش اشکال هندسی کاردستی درست کردند.

بازی و سرگرمی در حیاط مدرسه 

دفتر شطرنجی بررسی شد.

قصه گویی در کلاس گفته شد و نوآموزان تکلیف آنها این است که قصه را تعریف کنند و خانواده در منزل در دفتر بنویسند.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

آموزش و یادگیری و آشنایی با دوازده معصوم با شعر

دفتر شطرنجی و انجام در کلاس و یک صفحه تمرین در منزل

کتاب کار انجام تکالیف الگو یابی و مقایسه کردن

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی????

به نام خدا 

اولیا محترم سلام

امروز دخترای قشنگم در کلاس

کلاس نقاشی برگزار شد.

آوای نور در مورد تشکر از خدا و تکرار سوره ها

تکالیف نوآموزان بررسی شد.

کتاب تمرین در مورد کار درست و اشتباه انجام شد.

کاردستی گل .دست ورزی و تقویت دست را نوآموزان درست کردند.

داستان در کلاس گفته شد.

مهارت اجتماعی و نمایش برنامه در مورد قهر کردن را نوآموزان تماشا کردند و در آخر هر کدام در مورد فیلم اظهار نظر کردند.

بازی با کارتهای تصویری به منظور تقویت حافظه

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کاربرگ های آخر هفته را به نوآموزان دادم و خودشان در پوشه های خود گذاشتند.

زنگ صبحانه سلامت برگزار شد و نوآموزان دور هم و با هم صبحانه میل کردند.

کتاب رنگین کمان انجام شد.

بازی و سرگرمی در حیاط مدرسه

رنگ آمیزی کاربرگ متناسب با روز جهانی غذا

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای قشنگم در کلاس

کاربرگ ها و کاردستی های خود را در پوشه کار و پوشه دکمه دار گذاشتند برای دست ورزی

نمایش کلیپ در مورد روز نابینایان و بحث و گفتگو در مورد این افراد و رنگ آمیزی کاربرگ روز نابینایان

دفتر شطرنجی نوآموزان بررسی شد.

کتاب کار در کلاس حل شد و نوآموزان به صورت فعال جواب دادند.

قصه گویی مصور در کلاس گفته شد و نوآموزان با من تعریف کردند .

بازی و سرگرمی در جیاط

تکلیف بچه ها نقاشی از هر جای داستان که دوست داشتند.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیزم سلام

امروز دخترای گلم در کلاس

صحبت در مورد روز استاندارد و تماشای کلیپ در مورد این روز و کشیدن نقاشی علامت استاندارد.

کتاب واحد کار قصه گویی و کشیدن نقاشی مرتبط با قصه 

جشن قرآن در سالن اجتماعات با دعوت از مهمانان و خواندن سرود توسط نوآموزان و خواندن قرآن و پذیرایی و اهدا هدیه یادبود جشن برگزار شد.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

دخترای قشنگم امروز در کلاس

کلاس نقاشی برگزار شد.

کتاب واحد کار قصه گویی مرحله ای و نوآموزان با توجه به تصویر قصه ساختند.

برنامه کودک تماشا کردند.

دفتر های شطرنجی بررسی شد.

کتاب رنگین کمان انجام شد.

نقاشی مرحله به مرحله و کشیدن آدم برفی

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای قشنگم در کلاس

واحد کار قرآن سوره ها مرور شد و شعر دعا را با هم خواندند.

تکالیف بررسی شد.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد و یک صفحه کا در منزل به خانه آوردند.

کتاب واحد کار از خانه تا مدرسه شعر مربی و احساس نسبت به مربی در کلاس گفته شد.

واحد کار کتاب نوآموزان با سه رنگ اصلی مداد ها را رنگ آمیزی کردند.

کتاب کار واحد کار کلاس برای کلاس دانش اموز و مربی کشیدند.

کلاس زبان برگزار شد.

و زنگ آخر هم بازی برای تقویت حافظه دیدلری و شنیداری

با تشکر رجبی

به نام خدا 

اولیا محترم سلام

امروز دخترای گلم در کلاس 

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

به مناسبت روز پست کلیپی در این زمینه تماشا کردند.

نوآموزان کارتهایی خودشان درست کردند و تزیین کردند و ی نقاشی کشیدند در پاکت نامه گذاشتند و برای پدر و مادر خود بردند.

کتاب واحد کار خانه تا مدرسه آموزش داده شد.

تکالیف آخر هفته به نوآموزان داده شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور واحد کار سوره توحید را با معنای کودکانه برای نوآموزان با تصویر بیان کردم.

با توجه به روز کودک کاربرگ روز کودک را رنگ آمیری کردند.

بحث مهارت های اجتماعی امروز صحبت در مورد قهر و قهر نکردن بود و نوآموزان در گفتگو شرکت کردد.

قصه گویی در کلاس انجام شد و دفتر قصه به خانه آورده شد تا نوآموزان قصه را برای شما تعریف کنند و شما برایشان بنویسید.

جشن روز کودک در حیاط مدرسه برگزار شد.و نوآموزان هدیه ای به مناسبت این روز به عنوان یادگاری دریافت کردند.

با سپاس رجبی????

 

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز دخترای مهربون من در کلاس

ساعت اول زبان آموزی و تکرار شعر ها و اموزش دوباره روز و فصل و ماه

مفاهیم ریاضی زیر و رو آموزش داده شد و نوآموزان تمام مفاهیم تا به امروز را مرور کردندو هرکدام به وای تخته آمدند و مفاهیم چپ و راست و خطوط و زیر و رو را با تصویر شکل یاد گرفتند.

دفتر شطرنجی رسم خط صاف در دفتر در کلاس انجام شد و یک صفحه هم تمرین در منزل دارند.

بازی با خمیر برای دست ورز نوآموزان 

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به مام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس 

ساعت اول کلاس هنر برگزار شد.

بعد بچه ها شعر روز کودک را تکرار کردند. 

مفاهیم گذشته را مرور کردیم.

کتاب واحد کار خانه نا مدرسه مباحث رعایت بهداشت در خوردن آب و بازی در حیاط مدرسه را با بحث گروهی در کلاس گفتم.

زبان آموزی آموزش داده شد.

ساعت فعالیت جسمانی با بازی تعادل و حرکات بین موانع برگزار شد.

برنامه کودک برای نوآموزان به نمایش گذاشته شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای قشنگم در کلاس

کتاب آوای نور در مورد جشن قران صحبت کردیم.

مباحث گذشته را دوباره مرور کردیم

صحبت در مورد روز نیروی انتظامی و رنگ آمیزی کاربرگ 

کلاس زبان برگزار شد.

تکالیف آخر هفته را بررسی کردم

کتاب واحد کار صحبت در مورد جاهای مختلف مدرسه و انجام دادن کتاب کار و حل کردن توسط نوآموزان

با تشکر

 

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای قشنگم

ساعت اول کلاس کامپیوتر برگزار شد.

آموزش ترکیب رنگها و سه رنگ اصلی و در دفتر رنگ را با هم ترکیب کردند و رنگ به دست آمده را دیدند.

کلیپ آموزشی برای نوآموزان پخش شد.

دفتر قصه بررسی شد و همه نوآموزان مفهوم اصلی قصه را رساندند.

بازی و سرگرمی در حیاط 

کشیدن نقاشی با چشم بسته روی تابلو.

تکلیف نوآموزان کاربرگ های داده شده را انجام دهند .

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای مهربون من در کلاس

صحبت در مورد روز سالمند و رنگ آمیزی کاربرگ منطبق با این روز

سوره و شعر هایی که آموزش داده شد تکرار شد.

کتاب آوای نور در مورد کتاب قرآن بحث و گفتگوشد.

نقاشی آزاد نوآموزان کشیدند.

قصه گویی در کلاس و نوآموزان به قصه گوش دادند و بعد چند نفر برای من تعریف کردند. 

تکلیف امروز تعریف داستان در خانه و نوشتن توسط اولیا

فعالیت جسمانی و پرتاب توپ در حیاط

با تشکر رجبی????

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

فرشته های من امروز در کلاس

طبق روال هر روز مرور  فصل  و ماه و روز

شعرهایی که آموزش دادم با هم مرور کردیم

در مورد قوانین کلاس دوباره صحبت کردیم

دفتر شطرنجی را در کلاس انجام دادند و یک صفحه هم تمرین در منزل

کتاب واحد کار چگونه به مدرسه می روم .و نوآموزان هر کدام گفتند که چطور به مدرسه می آیند.

کتاب کاربرش زدن تصویر پازل چند تکه  سرویس مدرسه و چسباندن در کتاب.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی????

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس 

مباحث یادگیری روز و هفته و ماه و فصل را مرور کردند.

شعر دعا را با هم خواندند.

با توجه به روز آتش نشانی کلیپی با توجه به این روز تماشا کردد.

شعر آتش نشان را خوادند.

کاربرگ اتش نشان را رنگ آمیزی کردند برای تقویت رنگ آنیزی و آشنایی با این روز

کاردستی آتش نشان درست کردند.

زبان آموزی صدای آ و ب آموزش داده شد.

کتاب کار در مور خوردن صبحانه و پوشش مناسب بری یک نوآموز صحبت کردیم

با تشکر رجبی

تکالیف آذر ماه

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای گلم در کلاس

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

شعر ها مرور شد.

کاردستی یلدا ا در کلاس درست کردند.

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای قشنگم در کلاس

نرمش صبحگاهی را با هم انجام دادیم.

نقاشی از سفره شب یلدا را نوآموزان کشیدند.

کتاب کار را نوآموزان در کلاس انجام دادند.

قصه گویی درکلاس انجام شد و نوآموزان قصه را در منزل تعریف کنند و شما برایشان بنویسید.

بازی با خمیر بازی در کلاس

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای گلم در کلاس

نرمش صبحگاهی را در کلاس انجام دادیم.

نقاشی با موضوع بهداشت و مسواک زدن در منزل را در کلاس کشیدند.

کتاب واحد کار قصه در مورد مسواک زدن گفته شد.

کتاب کار و تمرین انجام شد.

کلاس زبان برگزار شد.

بازی نشانه گیری و زدن توپ به هدف در کلاس انجام شد. 

با تشکر

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای گلم

کلاس نقاشی برگزار شد.

نوآموزان کاردستی وسایل بهداشتی را درست کردند.

دسته بندی کردن مقوا بر اساس رنگ برای دست ورزی و کار گروهی 

باز خوانی شعر دسته گل

بازی با شن جادویی

بازی دریافت و پرتاب توپ

باتشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای قشنگم

کتاب آوای نور واحد کار پاکیزگی و نظم انظباط در منزل و شعری در این زمینه را نوآموزان یاد گرفتند.

نوآموزان نقاشی از وسایل بهداشتی کشیدند.

کتاب واحد کار من و بدنم صحبت در مورد وسایل بهداشتی 

شعر یلدا را با هم مرور کردیم.

کلاس زبان برگزار ش.

بازی با خمیر برای دست ورزی و تقویت انگشتان

با تشکر رجبی

به نام خدا

امروز دخترای قشنگم در کلاس

کتاب واحد کار آشنایی با لباس های سرد و گرم و مراقبت از اعضای بدن خود و ناهار به عنوان یکی از وعده های غذایی را با هم یاد گرفتند و با هم در بحث و گفتگو شرکت کردند.

دفتر شطرنجی در کلاس انجام شد.

کتاب کار در کلاس انجام شد.

پرتاب و دریافت توپ در کلاس انجام شد برای دقت توجه و تمرکز و گرفتن توپ با دست.

انجام بازی دقت و توجه با چشم های بسته و تشخیص اشیا 

کلاس زبان برگزار شد.

 با تشکر رجبی

 

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز در کلاس

کلاس نقاشی بت مربی مربوط برگزار شد.

کاردستی انسان با چسباندن عدس برای واحد کار من و بدنم در کلاس درست شد.

بازی با خمیر برای دست ورزی و تقویت انگشتا

شعر یلدا تمرین شد.

تماشای فیلم مهارت زندگی و بعد یک صحنه از برنامه کودک را نقاشی کشیدند.

بازی پرتاب و دریافت توپ در کلاس

 

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز دخترای گلم در کلاس

کتاب آوای نور داستان حضرت یوسف را برایشان گفتم و بعد شعر دوازده امام را خواندند و دعای فرج.

کتاب کار تمرین آواشناسی و مقایسه کردن انجام شد.

کتاب صحبت در مورد مشاغل و اینکه در آینده میخواهند چه شغلی را داشته باشند را نقاشی بکشند.

مفاهیم ریاضی مرور شد.

کلاس زبان برگزار شد.

بازی با شن جادویی برای دست ورزی و تقویت انگشتان.

کار در منزل دفتر شطرنجی

با تشکر

به نام خدا

دخترای خوبم امروز در کلاس

کاربرگ ها و کاردستی ها را برای دست ورزی و تقویت انگشتان داخل پوشه گذاشتند.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

آزمایش حس چشایی و چشیدن مزه هادر کلاس انجام شد.

نقاشی مرحله هی و کشیدن نقاشی حیوانات

بازی با خمیر برای دست ورزی

با تشکر

به نام خدا

اولیا عزیز سلام 

امروز دخترهای من در کلاس

شعر ها را مرور کردیم

رنگ آمیزی کاربرگ روز معلولین

بازی و سرگرمی با لگو

نقاشی آزاد

قصه گویی و تکلیف منزل هر جای قصه را که دوست داشتند نقاشی بکشند.

با تشکر

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز فرشته های من در کلاس

زبان آموزی با تصاویر و اسم ها آموزسش داده شد.

کتاب واحد کار پوشش مناسب هر مکان آموزش داده شد و نوآموزان خودشان را در پوشش های مختلف هر مکان کشیدند.

بازی با خمیر برای دست ورزی و تقویت انگشتان

شعر ها را با هم مرور کردیم.

کلاس زبان برگار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیاعزیز سلام

امروز دخترای گلم در کلاس

کلاس هنر برگزار شد.

دفتر شطرنجی یک صفحه در کلاس و یک صفحه در منزل

کاردستی با اشکال هندسی و درست کردن موش

کتاب کار در کلاس انجام شد.

شعر شب یلدا را آموزش دادم.

فیلم مهارت های زندگی به نمایش گذاشته شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در مورد احترام به پدر و مادر و خواندن شعری در این زمینه و کشیدن نقاشی برای پدر و مادر

صحبت در مورد حس شنوایی و شنیدن صداها و تشخیص صداها

وصحبت در مورد اعضای بدن پا و دست و اینکه این اعضا چه کاربردی دارند.

کشیدن نقاشی از دست خود به عنوان یک عضو بدن و تزیین آن

کلاس زبان برگزار شد.

بازی با پازل برای تقویت حافظه و توجه و دست ورزی

با تشکر رجبی

تکالیف دی ماه

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز فرشته های من در کلاس

دست ورزی و گذاشتن برگه ها و کاربرگ ها و کاردستی ها در پوشه کار و پوشه 

کشیدن نقاشی مرحله ای 

بازی و سرگرمی با لگو

مرور مفاهیمی که تا به امروز آموزش داده شد.

پرسش و پاسخ مورد آوا شناسی

با تشکر

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای گلم درکلاس

کلاس نقاشی برگزار شد.

نوآموزان با اسباب بازی مهارت زندگی به نوعی خاله بازی و رفتن به مهمانی را تجربه کردند.

کتاب کار در کلاس انجام شد.

بازی با کارت های ازی در کلاس

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز دخترای گلم در کلاس

کتاب آوای نور در مورد دوست داشتن و دوست یابی صحبت شد.

واحد کار مشاغل در مورد مشاغل مرتبط با خانه صحبت کردیم نوآموزان یکی از مشتغل را نقاشی کشیدند.

نوآموزان از کتابخانه مدرسه بازدید کردند و بعد کتاب به امانت گرفتند.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب رنگین کمان واحد کار آشنایی با مشاغل کاردستی مرتبط با آن را انجام دادند.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

فیلم کودکانه آشنایی با مشاغل برای نوآموزان پخش شد .

قصه گویی در کلاس انجام شد.

ورزش و سرگرمی در حیاط مدرسه با نوآموزان انجام شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

آوای نور و مباحث گذشته مرور شد.

کاربرگ مهارت های اجتماعی در کلاس انجام شد و نوآموزان تکالیف را با دقت و حوصله انجام دادند.

کتاب واحد کار صدا شناسی و شمردن در کلاس انجا شد.

مبحث خط تقارن با شکل و کشیدن اشکال روی تخته به صورت ابتدایی آموزش داده شد.

بازی با پازل 

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام 

مروز فرشته های من در کلاس 

آوای نور مباحث گذشته تمرین و تکرار شد.

کتاب واحد کار آشنایی با مشاغل و آشنایی با شغل نقاش 

نوآموزان نقاشی از خانه رویایی خود کشیدند و بعد با رنگ مورد علاقه خود رنگ مردند.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد.

بازی با شن جادویی برای دست ورزی 

بازی سرعت عمل برای یادگیری بهتر دسته ها

با تشکر

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز دخترای گلم در کلاس 

کلاس نقاشی برگزار شد.

کاردستی فصل زمستان را نوآموزان درست کردند.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین و تکرار شد.

بازی با خمیر برای دست ورزی و تقویت انگشتان.

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای قشنگم در کلاس

برگه ها و کاربرگ ها را در پوشه های خود گذاشتند برای دست ورزی

کتاب کار واحد کار وسایل ارتباط جمعی را نوآموزان نقطه چین های نقاشی را وصل کردند و بعد آن را رنگ آمیزی کردند.

برنامه مهارت های زندگی را تماشا کردند و یک قسمت از آن را نقاشی کشیدند.

بازی سودوکو و بازی با کارت های تصویر در کلاس انجام شد.

 با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز دخترای گلم در مدرسه 

کلاس کامپیوتر تشکیل شد.

کتاب واحد کار آشنایی با اقوام نزدیک 

و بعد نوآموزان نقاشی در این رابطه کشیدند.

بازی با لگو در فضای باز مدرسه بازی گروهی و تجربه کنار هم نشستن و بازی کردن 

قصه گویی در کلاس انجام شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

دخترای گلم امروز در کلاس

مفاهیمی که قبلا آموزش داده شده بود مرور شد.

نقاشی در مورد خانواره و تلوزیون کشیده شد.

نوآموزان کتاب کار را اگر غیبت داشتند را انجام دادند.

خمیر بازی برای دست ورزی و تقویت انگشتان

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام 

امروز دخترای گلم در کلاس

آوای نور صحبت در مورد دوست داشتن دوستان خود

مرور مفاهیم گذشته

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد.

کتاب واحد کار تلوزیون و اینکه چه برنامه تلوزیونی را دوست دارید آن را نقاشی بکشید. و نوآموزان کشیدند.

بازی با توپ در حیاط و دست به دست کردن توپ به هم 

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز دخترای گلم در کلاس

کلاس هنر برگزار شد.

واحد کار خانواده کتاب کار و تمرین انجام شد.

کاردستی خانه و خانواده را نوآموزان در کلاس درست کردند.

بازی با لگو و الگو سازی در حین بازی انجام دادند.

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای گلم در کلاس 

مفاهیم قرآن مرور شد.

نوآموزان یک نقاشی از سفره غذا کشیدند.

کتاب واحد کار الگو یابی و کاردستی انجام شد.

نوآموزان دسته بندی کردن را با جدا سازی حبوبات و قرار دادن هر کدام در یک دسته بیشتر یاد گرفتند.

با تشکر رجبی

به نام خدا

 اولیا محترم سلم 

امروز فرشته های من در کلاس

نرمش صبحگاهی را با هم انجام دادیم.

کتاب آوای نور در مورد مصرف درست درهر کدام از کارهای روزمره مثل خوردن و غیره

از قبل مادربزرگ را برای واحد کار خانواده دعوت کرده بودم به کلاس تشریف آوردند و برای نوآموزان قصه تعریف کردند.

بازی با شن جادویی برای دست ورزی و تقویت انگشتان

کتاب واحد کار آشنایی با خانه ویلایی . صحبت در مورد آن 

کشیدن نقاشی آزاد در کلاس

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا محترم 

امروز دخترای قشنگم بعد از نرمش صبحگاهی در کلاس 

زبان آموزی صدای اول و آخر تمرین شد.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد.

خمیر بازی دست ورزی و تقویت انگشتان

رنگ آمیزی کاربرگ خانواده در کلاس

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای قشنگم در کلاس

کلاس نقاشی برگزار شد.

کتاب کار.واحد کار الگو یابی و کاردستی را در کلاس انجام دادند.

نقاشی مرحله ای را کشیدند.

اشکال هندسی را کشیدند و رنگ آمیزی کردند.

دفتر شطرنجی کار در منزل داده شد.

با تشکر رجبی

 

 

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در مورد اسراف کردن و صرفه جویی کردن صحبت کردیم.

نوآموزان نقاشی در زمینه اسراف کردن کشیدند.

کتاب واحد کار خانواده و صحبت کردن در مورد پدر بزرگ و مادربزرگ 

مجله کودک در کلاس برای نوآموزان خوانده شد.

نمایش خلاق در کلاس بازی شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای گلم در کلاس کامپیوتر شرکت کردند.

کتاب واحد کار آشنایی با خانواده و نقاشی نقطه چین خانه و رنگ آمیزی آن در کلاس انجام شد.

بازی با خمیر برای دست ورزی و تقویت انگشتان

کاربرگ آخر هفته به نوآموزان داده شد.

ب تشکر رجبی

سلام دختر پرتلاشم 

گلم امروز درس 1تا 6 فارسی مرور شود.

دخترم دو بند در مورد فردوسی بنویس.

اجتماعی با توجه به نقشه ی حیاط خانه ی خود جهت های جغرافیایی را مشخص کن.

خدا قوت

تکالیف بهمن ماه

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای گلم در کلاس 

کارتهای دوستی برای هم درست کردند و به هم هدیه دادند برای دوستی و مهربانی

کتاب کار واحد کار ایران در رابطه با پرچم انجام شد.

نقاشی با موضوع مدرسه و حیاط مدرسه کشیده شد.

قصه گویی در کلاس انجام شد.

نمایش خلاق در مورد دوستی کردن 

بازی با خمیر 

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام 

امروز دخترای گلم در کلاس

واحد کار ایران و سرود ملی تدریس شد و نوآموزان با پرچم و سرود ملی آشنا شدند.

کاردستی خط تقارن در کلاس درست شد.

بازی با چوب های دومینو برای دقت و توجه و ساختن اشکال

جلسه ماهیانه با اولیا تشکیل شد.

با تشکر

تکالیف آخر هفته:

کاربرگ آدینه انجام شود

 فعالیت کتاب خوانی و شعر خوانی انجام شود.