تکالیف مهر ماه

به نام خدا

اولیا محترم سلام

دخترای قشنگم امروز کتاب آوای نور در مورد قران واحترام گذاشتن به قران را یاد گرفتند. و سوره کوثر را دوباره با هم خواندند.

در مورد مهارت سلام و خداحافظی کردن با هم صحبت کردیم در مورد نظافت و تمییز نگه داستن کلاس 

کلیپ در مورد اینکه مهر و محبت کردن به هم و همدیگز را دوست داشتن را با هم دیدیم و در اخر در مورد فیلم با هم صحبت کردیم 

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد و برای دست ورزی 

نقاشی آزاد و بازی آزاد

تکلیف نوآموزان دفتر شطرنجی را انجام دهند و فردا با خود به مدرسه بیاورند

با سپاس رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای قشنگم تکلیف کار درست و اشتباه را انجام دادند.

الگو یابی را انجام دادند و به وسیله رنگ آمیزی الگو یابی درست را لنجام دادند.

کلیپ درست دست گرفتن مداد به وسیله خمیر را دیدند و خودشان به صورت عملی انجام دادند.

خمیر بازی برای دست ورزی

بازی و سرگرمی در حیاط مدرسه

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا محترم سلام 

امروز فرشته های من در کلاس

صحبت ذر مورد فصل پاییز و ماه های آن و اینکه چه تغییراتی در طبیعت رخ میدهد صحبت کردیم.

شعر پاییز آموزش داده شد.

قصه گویی در کتاب انجام شد و نوآموزان در مورد قصه هر کدام از هرجای قصه که خوششان آمد نقاشی کشیدند.

آواشناسی آموزش داده شد در مورد صدای اول.

کلاس زبان برگزار شد .

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای گلم 

کتاب از خانه تا مدرسه بحث اجازه گرفتن و قصه ای در این مورد و رنگ امیزی کردن مدادهای که در کتاب کشیده شده.

قصه مصور برای نوآموزان گفته شد و نوآموزان به قصه گوش کردند و خودشان چند نفر برای من تعریف کردند.

کلاس نقاشی برگزار شد.

ساعت آخر نوآموزان در حیاط ورزش و بازی با توپ و فعالیت جسمانی انجام دادند.

با تشکر رجبی kisskiss

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز نوآموزان در کلاس کتاب کار رنگین کمان مهربانی در مورد اندازه ها و تشخیص شباهت و تفاوت

برگزاری جشنواره تغذیه سالم

با سپاس فراوان رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز نوگل های من در کلاس

کتاب از خانه تا مدرسه در مورد دوست یابی و بازی کردن در حیاط مدرسه صحبت شد.

دفتر شطرنجی کشیدن خطوط در کلاس کار شد و تکلیف در منزل هم دارند که دفتر را به منزل آوردند و در خانه انجام دهند دفتر شطرنجی برای دست ورزی و درست دست گرفتن مداد و تقویت انگشتان

بازی با گل رس برای تقویت انگشتان و دست ورزی

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز نوگل های من در کلاس کاردستی کتاب کار را برش زدند و در کتاب چسباندند.

شعر سلام را خواندند.

نقاشی آزاد را کشیدند.

در مورد کوتاه و بلند و بزرگ و کوچک با نشان دادن اجسام و کشیدن روی تابلو آموزش داده شد.

صحبت در مورد روز استاندارد و نشان دادن علامت استاندارد روی بیسکویت و دستمال کلغذی و تکلیف با توجه به همین روز در منزل

بازی با لگو در کلاس

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز نوگل های من در کلاس 

کتاب آوای نور در مورد خدا و نعمت های خدا و سپاس از خدا صصبت کردیم.

بازی با شن جادویی برای دست ورزی و تقویت انگشتان

کتاب و صحبت در مورد چگونه به سرویس بهداشتی برویم و بهذاشت و نظافت را رعایت کنیم.و یکی از نوآموزان آمد و توضیح داد.

صحبت در مورد آب آشامیدنی و استفاده درست و صحیح از آب و بهداشت 

کتاب کار و تمرین انجام شد .

قصه گویی صورت گرقت.

کلاس زبان برگزار شد. 

با تشکر و سپاس رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترهای مهربون من در کلاس 

کتاب آوای نور شعر نعمت های خدا را به هم خواندیم و در مورد نعمت هایی که خدا به ما داده با هم صحبت کردیم 

صبحانه خورده شد.

بازی در حیاط مدرسه 

کتاب کار و تمرین انجام شد.

قصه گویی قصه گفته شد و چند نفر از نوآموزان تعریف کردند.

تکلیف آخر هفته  قصه را برای شما تعریف کنند و شما در دفتر بنویسید ممنون از همکاری شما

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز برای  دخترای قشنگم روز کودک را جشن گرفتیم و یک روز شاد و پر از هیجان و شادی در کنار هم داشتیم .

و بعد از جشن کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز مهربون های من در کلاس

صبح را با خواندن سوره کوثر و خوردن تغذیه شروع کردند.

دفتر شطرنجی به نوآموزان داده شد و در کلاس خط کشی از راست به چپ را با نظارت مربی امجام دادند.

بازی و سرگرمی انجام داده شد.

شعر روز کودک را تمرین کردند و با هم خواندند.

فیلم برایشان گذاشته شد.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای گلم در کلاس

با کتاب آوای نور آشنا شدند و صفحه اول کتاب در مورد نام خدا و شروع هر کار با نام خدا را دوباره تکرار کردیم و نوآموزان در مورد تصویر کتاب با هم صحبت کردند.

بازی با لگو در ساعت بازی و سرگرمی به منظور دست ورزی نوآموزان

کتاب از خانه تا مدرسه گفته شدد در مورد نظم و انظباط در کارهای روزانه .و اینکه اسباب بازی را به مدرسه نبریم

فیلم آموزشی پخش شد.

نقاشی نقطه چین را وصل کردند و بعد رنگ آمیزی کردند. به منظور دست ورزی و دقت در رنگ کردن 

با تشکر از شما رجبیkisskiss

اولیا محترم سلام

امروز نوآموزان در کلاس 

آشنایی با شکل چهار گوش و اینکه در کلاس و بیرون کلاس چه چیزهایی به شکل چهار گوش هستند و نوآموزان مثال های خوبی زدند.

خواندن شعر در کلاس

کلیپی در مورد سلام گفتن و اهمیت آن دیدند.

جشن عاطفه ها در مدرسه برگزار شد و نوآموزان هدایا خود را تقدیم کردند.

فیلم مهارت های زندگی برای نواموزان نمایش داده شد.

کلاس هنر هم با مربی مربوط برگزار شد.

با تشکر و سپاس رجبی

به نام خدا

مامان ها و باباهای مهربون سلام

امروز فرشته های من در کلاس

بازی و سرگرمی را با حرکت و جنب و جوش و بازی انجام دادیم 

شعر و سرود خواندیم 

کاردستی با کاغذ های مچاله شده درست کردیم یک گل رنگ و وارنگ خوشگل که بچه ها کلی خوشحال شدند از درست کردن گل ها

قصه گفتم و گفتیم هر نوآموزی از هر قسمت از قصه خوشش اومد برام نقاشی اون رو بکشه و فردا با خودش بیاره مدرسه

ساعت آخر هم کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر فراوان رجبیkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز نوآموزان در کلاس سوره توحید را توانستند با همخوانی من بخوانند.

زبان آموزی را با صدای اول به نوآموزان با تصویر و شکل گفتم و مثلا گفتم صدای اول اب میشود آ و چند نمونه برایشان توضیح دادم و فقط درحد آموزش 

و نوآموزان چند مثال ساده را برای روز اول آموزش دیدند.

دفتر شطرنجی رنگ آمیزی خانه های چهار خانه را شروع کردیم..

کلاس خلاقیت برگزار شد.

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز نوآموزان در کلاس ساعت قبل را مثل روز قبل سپری کردند.

شعر روز کودک را به نوآموزان آموزش دادم  و با ریتم و آهنگ خواندم و نوآموزان هم با من تکرار کردند.

نوآموزان کاغذ هایی را که به آنها دادم را خرد کردن و روی کاغذ داخل گردی کشیده شده چسباندند.

هدف از این کاردستی دست ورزی تققویت انگشتان آشنایی با مفهوم داخل و دقت و توجه

و صحبتی کوتاه با نوآموزان در مورد روز ناشنوا و نوآموزان هم صحبت کردند.و نوآموزان در بحث و گفتگو شرکت کردند.

با سپاس فروان رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز نوآموزان در کلاس

سوره کوثر را با هم خواندیم و بچه ها با هم نرمش کردیم و بعد از آن دعای قبل از صبحانه را با هم خواندیم و نوآموزان صبحانه خوردند.

شعر سلام را با هم خواندیم و با هم در مورد سلام و احترام صحبت کردیم.

با توجه به روز آتش نشانی کلیپی در این مورد برای نوآمزان به نمایش گذاشتم و در مورد این روز صحبت کردیم.

نوآموزان ماشین آتش نشانی را نقاشی کشیدند.

پرسنل و ماشین آتش نشانی که به مدرسه آمدند نوآموزان روز آتش نشانی را به پرسنل تبریک گفتند. و به صحبت هایی آقای آتش نشان گوش دادند.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

نوآموزان امروز شعر سلام را که در روزهای قبل آموزش دیده بودند توانستند به راحتی و کمی کمک من بخوانند.

صحبت در مورد اینکه بدون اجازه از کلاس بیرون نرویم.

در حیاط ورزش و نرمش و بازی کردند.حلقه را پرتاب کردند و داخل میله انداختند برای تقویت توجه و وقت در دیدن و تمرکز 

بازی تغییر دادن جای اجسام و حدس آن توسط وآموزان را انجام دادیم

صحبت در مورد درست رنگ آمیزی کردن .مثل از خط بیرون نزدن یک جهت رنگ زدن و سفید نذاشتن

تکلیف آخر هفته نوآموزان وصل نقطه چین منظره و رنگ آمیزی آن

با سپاس رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا گرامی سلام

امروز نوآموزان مثل روال روز قبل ساعت اول را گذراندند

در  ساعت دوم بازی و سرگرمی برای تقویت حافظه بازی یک و دو و سه که برای هر کدام از اعداد حالتی را نمایش دادم و باید یادشان می بود که عدد 1 چه بود و کلی کیف کردند و سرگرم شدند.

ساعت بعد نقاشی با گردی کشیدند 

در حیاط بازی کردند .

کلاس کامپیوتربرگزار شد.توسط مربی مربوط

با تشکر رجبیkisskiss

 

 

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز نوآموزان در کلاس بعد از سلام و احوالپرسی و آموزش روز و ماه و فصل کمی در کلاس نرمش کردیم 

سوره کوثر را برایشان خواندم

صبحانه را میل کردند

در مورد سلام گفتن و معنی سلام با بچه ها صحبت کردم.

و نوآموزان هم در بحث و گفتگو شرکت کردند.

رنگ ها را با هم مرور کردیم و گردی را برایشان توضیح دادم با استفاده از شکل و از نوآموزان پرسیدم چیزهای گرد را در اطراف خود بگویند و فعال در بحث شرکت کردند.

laughingkiss

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز نوآموزن در کلاس شعر دعا برایشان خواندم تا یاد بگیرند.

در مورد مدرسه و محیط مدرسه با نوآموزان صحبت کردم و جاهای مختلف آموزشگاه مثل آبخوری سرویس بهداشتی دفتر مدرسه و حیاط را به نوآموزان نشان دادم.

نوآموزان در کلاس بازی کردندو مثل خمیر بازی 

با هم آشنا شدند و خودشان را به دوستشان معرفی کردند.

با هم دوست شدند.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام وقت بخیر

امروز جشن شکوفه ها به همراه رد شدن نوآموزان از زیر دروازه قران و دود کردن اسپند و اهدا گیفتهایی به یادگار برای نوآموزان انجام گرفت .

و نوآموزاندر کلاس بودند و بعد به خانه رفتند تا روز بعد دوباره به مدرسه بیایند.

با تشکر رجبیkisskiss

تکالیف آبان ماه

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

دعای فرج ا با هم خواندیم 

داستان مصور چوپان دروغگو را برایشان تعریف کردم.

کلاس هنر برگزار شد.

 بازی و سرگرمی با توپ در حیاط مدرسه .

تکالیف آدینه هم به نوآموزان داده شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا گرامی سلام

امروز فرشته های من در کلاس 

دسته و دسته بندی کردن را با استفاده از اشیا داخل کلاس یاد گرفتند و اشیا را بر طب شکل ظاهری . رنگ و اندازه دسته بندی کردند. 

دفت شطرنجی نوآموزان بررسی شد.

بازی هیجان و سرعت با توپ که به دو گروه تقسیم شدند و بازی مهیج را انجام دادیم که هم سرعت عمل بود و هم شادی.

نقاشی با موضوع آزاد را کشیدند.

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

 

 

به نام خدا

اولیا محترم و عزیز سلام

 

امروز صبح دعای فرج را برای نوآموزان در کلاس خواندم.

بازی با کارت اشکال و کم و زیاد کردن کارت ها برای تقویت حافظه دیداری نوآموزان و برای نوآموزان جذابیت داشت.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد و یک صفحه هم برای کار در منزل به منزل آوردند.

کتاب رنگین کمان مهربانی در کلاس در ارتباط با مشاغل حل شد.

در ساعت آخر هم نوآموزان کارتون سرگرمی و اموزشی را تماشا کردند.

با سپاس فراوان رجبی

 

اولیا محترم سلام

امروز فرشتهای من در کلاس

کتاب آوای ور قصه در مورد مهربانی کردن حضرت محمد برایشلن گفتم و مهربانی کردن با دوستان خود و در هنگام سختی به دوست خود کمک کنیم.

واحد کار خیابان .کاردستی چراغ راهنمایی را درست کردند.

صحبت در مشاغلی که مرتبط با ماشین و خیابان هستند. و اینکه نوآموزان علاقه دارند چه ماشینی داشته باشند.

صحبت در مورد پاکبان و اینکه باید به هر شغلی احترام گذاشت و اینکه وظایف پاکبان چیست و اینکه ما در برار آنها چه وظایفی داریم.

بازی در حیاط مدرسه پرتاب توپ و بازی پانتومیم و نوآموزان با هم بازی کردند.

کلاس زبان برگزار شد.

با سپاس رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز نوگل های من در کلاس با هم کتاب آوای نور در مورد نعمت چشم و گوش و بینی با هم صحبت کردیم و نوآموزن در بحث شرکت کردند و گفتند که اگر این حواس نباشد چه اتفاقی میوفتد. و باید از خدا تشکر کنیم.

دعای فرج را برایشان خواندم.

کتاب رنگین کمان مهربانی قسمت الگو یابی را انجام دادن با چسباندن عکس پیاده رو و پل عابر پیاده

کلاس هنر برگار شد.

قصه گویی در کلاس برای تقویت حافظه  و دقت و توجه انجام شد.

بازی با شن جادویی برای تقویت انگشتان و دست ورزی صورت گرفت.

تکلیف آخر هفته حل کاربرگ و بازگویی قصه 

تعطیلات خوبی داشته باشید 

با تشکر رجبی.kisskiss

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

صحبت در مورد مهارت زندگی دوست یابی و با دوست مهربان بودن و کلیپی در این باره نوآموزان تماشا کردند و با هم صحبت کردیم.

کتاب رنگین کمان مهربانی آوا شناسی و کار درست و نادرست درباره قوانین و مقررات سوار شدن ماشین را انجام دادند.

کاردستی با برگ های پاییزی که دیروز در گردش علمی جمع کرده بوذند درست کردند.

برای یادگیری مهارت زندگی رفتن به مهمانی و اداب و معاشرت مهمانی رفتن را به صورت بازی گروهی تجربه کردند.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

صحبت در مورد خودروهای امدادی و غیر امدادی و اینکه امداد یعنی چی و غیر امداد چیست . قصه پلیس مهربان را برای نوآموزان خواندم و همه نوآموزان به قصه گوش دادند.و با هم به سوالات قصه پاسخ دادند.

کتاب رنگین کمان مهربانی انجام شد.

بازی با لگو و پرتاب حلقه در کلاس برای بازی گروهی و دست ورزی انجام شد و نوآموزان با هم بازی کردند.

صحبت در مورد احترام گذاشتن به هم.

مرور مباحث گذشته 

با تشکر رجبی

 

 

اولیا عزیز سلام 

امروز فرشته های من در کلاس

حالت های چهره را با هم در کلاس اجرا کردیم و در آخر گفتیم کدام حالت زیباتر هست همه با هم گفتند خندیدن.

شعر پاییز و چراغ راهنمایی را با هم خواندند.

گردش علمی و جمع آوری برگ های پاییزی را در محیط بیرون از مدرسه به صورت گردش علمی صورت گرفت. و نوآموزان به صورت عینی برگ را دیدند.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد. و یک صفحه هم برای تمرین در خانه به منزل آوردند.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیل عزیز سلام

امروز مهربون های من در کلاس

شعر پاییز را با هم خواندند.

با توجه به فصل پاییز کاردستی برگ ریزان پاییز را درست کردند. دست ورزی برش با قیچی و دقت و توجه.

شعر چراغ راهنمایی را با توجه به واحد کار خیابان یاد گرفتند.

قصه گفته شد.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

تکلیف آخر هفته کاربرگ را انجام دهند.

هر جا از قصه را که دوست داشتند را نقاشی بکشند.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز نوگل های من در کلاس

کتاب رنگین کمان مهربانی را انجام دادند.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد و یک صفحه هم تکلیف در منزل دارند.

بازی پریدن جفت پا در حیاط مدرسه انجام شد برای تمرکز و دقت در پریدن

بازی درست کردن پازل در کلاس انجام شد.

کلاس خلاقیت برگزار شد.

با تشکر رجبی

 

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس سوره توحید را با معنی کودکانه خواندند.

کتاب آوای نور در مورد تشکر کردن صحبت شد تشکر از خدا از پدر و مادر و هر کسی که چیزی به ما داد و ما باید تشکر کنیم.

کتاب واحد کار خیابان در مورد علایم راهنمایی و رانندگی صحبت کردیم و در مورد ایستگاه تاکسی و تاکسی به عنوان وسیله نقلیه عمومی و قوانین و نظم و انظباطی که باید هنگام سوار شدن تاکسی و اتوبوس رعایت کنیم و نوآموزان در بحث شرکت کردند.

و در پایان نوآموزان در جشن سیزده آبن شرکت کردند. و به  مناسبت این روز هدیه دریافت کردند. و روز خوبی داشتند.

 

 

سلام اولیا محترم

امروز تکالیف آدینه فرشته های مهربون بررسی شد.

ساعت اول کتاب رنگین کمان نهربانی واحد کار خیابان تکلیف حل شد

شعر پاییز را با هم خواندند.

واحد کار خیبان در مورد چراغ راهنمایی و رنگ هایش صحبت شد و رنگ ها را با بچه ها توصیف کردیم.

چراغ راهنمایی را رنگ آمیری کردند.

در مورد مهارت های اجتماعی استفاده از وسایل نقلیه مثل بستن کمربند ایمنی و سر را از پنجره بیرون نبردن صحبت کردیم 

کلاس زبان برگزار شد.

با سپاس رجبی

 

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای مهربون من در کلاس:

واحد کار خیابان آشنایی با کوچه و بعضی از نوآموزان نام کوچه خود را گفتند و بعد یک نقاشی از کوچه خود کشیدند.

با توجه به واحد کار کتاب دانش آموز را از مسیر امن به مدرسه رساندند.

قصه گویی انجام شد .

کلاس نقاشی برگزار شد.

الگو یابی با اشیا دوباره در کلاس تکرار شد.

با تشکر رجبی

اولیا محترم سلام

امروز دخترای مهربون من در کلاس

سوره توحید را با هم خواندند.

الگو یابی ریاضی را به وسیله اشکال روی تابلو یاد گرفتند و خودشان هم انجام دادند.

ابتدا در مورد شب و روز صحبت کردیم و بعد از آن کاردستی شب و روز را درست کردند.

کاربرگ اربعین رنگ آمیزی شد برای اشنایی نوآموزان با اربعین و رنگ آمیری درست کاربرگ

تکلیف امروز نوآموزان 

دفتر شطرنجی را انجام دهند و روز چهارشنبه با خود به مدرسه بیاورند.

با تشکر رجبیkisskiss

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب کار کاردستی را نجام دادند.

سوره توحید اموزش داده شد.

واحد کار خیابان .کلیپی در مورد رعایت قوانین خیابان و توضیح در مورد پل عابر پیاده و پیاده رو و خط کشی برای عبور عابر پیاده تماشا کردند.

در مورد قوانین وسایل نقلیه عمومی فیلم کوتاهی راتماشا کردند برای یادگیری مهارت اجتماعی.

بازی تعادل در کلاس انجام شد.

مبحث زیر و رو با استفاده از اشیا ملموس در کلاس آموزش داده شد.

و در آخر کلاس جشن قرآن برگزار شد.

 

 

 

 

اولیا عزیز سلام

امروز نوگل های من در کلاس

کتاب آوای نور شعر قرآن را با هم خواندیم و سوره توحید را با معنی کودکانه برای نوآموزان گفتم و آنها هم در بحث شرکت کردند.

خطوط را ابتدا روی تخته کشیدم و از نوآموزان خواستم در کلاس یا در محیط چیزهایی که شبیه این خطوط هستند را بگویند و همگی شرکت فعال داشتند و بعد از آن به وسیله گل رس خطوط را درست کردند. 

در ادامه بحث نوآموزان از طریق روش مونته سوری که در این روش دقت و تمرکز و دست ورزی و توجه نوآموزان سنجیده میشد .خطوط را با استفاده از آهن ربا و پلاک فلزی رد کردند که عکس در البوم موجود است.

کتاب مبحث خیابان و پیاده رو را با استفاده از قصه برایشان گفتم و بعد یک نقاشی از پیاده رو و مغازه هایی که در پیاده رو است را کشیدند و از پیاده رو به عنوان مکان امن یاد کردیم.

تکالیف آدینه بررسی شد.

در ساعت آخر کلاس زبان برگزار شد.

اولیا محترم سلام

امروز دخترای گلم در کلاس

تکلیف کتاب کار در مور نظم و انظباط را انجام دادند.

خطوط صاف و مارپیچ و شکسته را کشیدند.

مربی بهداشت در مورد صحیح شستن دست با نوآموزان صحبت کرد.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبی

سلام اولیا گرامی

امروز نوگل های من در کلاس

کتاب کار تکلیف پیدا کردن شکل مشابه و رنگ آمیزی آن را انجام دادند.

یک روز شاد در مدرسه را نقاشی کردند.

کاردستی اشکال هندسی را با نی درست کردند. به منظور دست ورزی و دقت و توجه

شعر پاییز را با هم خواندند

کلاس نقاشی برگزار شد.

و در ساعتآخر برای تماشای المپیاد درن مدرسه ای به حیاط مدرسه رفتند.

با سپاس رجبی                          

تکالیف آذرماه

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

رسم اشکال هندسی با خط کش و رنگ آمیزی آن

کشیدن نقاشی یلدا

کلاس هنر برگزار شد.

بازی و سرگرمی در حیاط

تعریف قصه دخترک آواز خوان و گم شدنش در جنگل و گوش ندادن به حرف پدر و مادر و بعد از تعریف قصه از نوآموزان خواستم اگر تجربه یا خاطره ای در این باره درند برای بچه ها تعریف کند و همه نوآموزان استقبال کردند و خاطره خود را تعریف کرند.

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته ها ی من در کلاس

واحد کار بهداشت در مورد رعایت بهداشت دست و صورت و بهداشت دندان و داستان موش کوچولو در مورد بهداشت دندان را برایشان تعریف کردم.

نقاشی گروهی با هم کشیدند.

خمیر بازی و درست کردن اعضای داستان قارچ مهربون با خمیر و دست ورزی 

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای گلم در کلاس 

کتاب رنگین کمان مهربانی واحد کار من و بدنم تمرینات مرتبط با این واحد کار را انجام دادند.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد 

بازی و فعالیت ورزشی در حیاط مدرسه انجام دادند (بازی تعادل و نرمش)

کاردستی مرتبط با وسایل بهداشتی را درست کردند.

با تشکر رجبی

 

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در مورد ترتیب کارهای روزانه با هم صحبت کردیم و نوآموزان مراحل و ترتیب را در کتاب رنگ آمیزی کردند.

الگو یابی را در دفتر به صورتی که مربی گفت و نوآموان شکل را کشیدند و رنگ آمیزی کردند و الگو یابی مرور شد.

شعر یلدا را تمرین کردند.

قصه مهربانی قارچ کوچولو تعریف شد و بعد از آن نوآموزان به سوالات باز در مورد قصه پاسخ دادند.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

 

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در مورد ترتیب کارهای روزانه با هم صحبت کردیم و نوآموزان مراحل و ترتیب را در کتاب رنگ آمیزی کردند.

الگو یابی را در دفتر به صورتی که مربی گفت و نوآموان شکل را کشیدند و رنگ آمیزی کردند و الگو یابی مرور شد.

شعر یلدا را تمرین کردند.

قصه مهربانی قارچ کوچولو تعریف شد و بعد از آن نوآموزان به سوالات باز در مورد قصه پاسخ دادند.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

 

اولیا عزیز سلام

امروز نوگل های من در کلاس

مرور مفاهیم آوای نور و نوآموزان با هم دعای فرج را با هم خواندند.

قصه گویی در کلاس انجام شد.و نوآموزان به قصه گوش دادند.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

شعر یلدا را با هم تمرین کردیم.

بازی و سرگرمی در حیاط مدرسه و بازی با لکو و الگو یابی با لگو ها در کلاس (دقت و توجه و تمرکز)

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

امروز رشته های من درکلاس

کتاب در مورد خواب و ارزش خوابیدن برای سلامتی بدن و زود و به موقع خوابیدن با هم صبت کردیم و در مورد ورزش برای سلامتی بدن صحبت کردیم.

شعر شب یلدا تمرین شد. 

نقاشی مرحله به مرحله را با بچه ها تمرین کردم و بچه ها دو تا از حیوانان ها  را که با اشکال هندسی و مرحله ای بود را نقاشی کشیدند.

نوآموزان در کتاب ورزش مورد علاقه خود را نقاش کشیدند.

 کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

 

سلام دخترای محترم

امروز دخترای گلم در کلاس

کتاب آوای نور در مورد بهداشت و نظافت صحبت کردیم و مطالب قبلی را مرور کردیم

دعای فرج را با هم خواندیم.

نوآموزان برای میز های گروه دو نفره یا سه نفره خود اسم گذاشتند و بعد خودشان طرح را کشیدند و  ذنگ آمیزی کردند و روی میز خود چسباندند.

قصه برای نوموزان گفت شد و از نوآموزان خواسته شد هر جای قصه را که دوست داشتند نقاشی بکشند.

کلاس زبان برگزار شد.

با سپاس فراوان رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در مورد پیام قرآنی رعایت بهداشت و مسایل بهداشتی را رعایت کردن صحبت کردیم

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین داده شد.

شعر هایی که آموزش داده شد را نوآموزان با هم مرور کردند.

نقاشی کشیدن گل بزرگ و گل برگ های بزرگ در دفتر نقاشی و با اصول رنگ آمیزی کردند.

خمیر بازی و دست ورزی 

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

 

امروز نوگل های من در کلاس

کتاب رنگین کمان مهربانی در مورد الگو یابی و تشخیص لباس دخترانه و پسرانه و آوا شناسی را انجام دادند.

دسته بندی کردن اشیا دوباره با مداد رنگی در کلاس تکرار شد.

کتاب درسی در مورد مراقبت از اعضای بدن با هم صحبت کردیم

شعرآموزش چپ و راست دوباره در کلاس خوانده شد.

نقاشی آزاد در کلاس کشیده شد و نوآموزان نقاشی های زیبایی کشیدند.

کلاس زبان برگزار شد.

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای من در کلاس

کتاب در مورد لباس مناسب هر فصل صحبت کردیم و بچه ها به صورت گروهی در مورد تصویر کتاب بحث و گفتگو کردند و تا اینکه به پیام اصلی تصویر رسیدند.

وساعت بعد بازی با گل رس برای دست ورزی

قصه گویی در کلاس برای نوآموزان

کلاس نقاشی با مربی مربوط برگزار شد.

نوآموزان در حیاط مدرسه فعالیت جسمانی و نرمش انجام دادند .و بعد از آن پرش از روی مانع های کوچک را انجام دادند.

تکالیف آدینه به نوآموزان داده شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز  سلام 

امروز نوگل های من در کلاس اموزش دسته و دسته بندی کردن را با استفاده از اشکال روی تخته ابتدا به صورت کنجکاو شدن و بعد نوآموزان  گروه بندی شدند.و بعد از انکه نوآموزان یاد گرفتند با استفاده از حبوبات روی میز به صورت گروهی سه دسته از حبوبات را دسته بندی کردند.

 

کتاب واحد کار لباس مناسب هر موقعیت و اینکه هر مکان لباس مناسب خودش را باید پوشید و در مورد لباس مشاغل مختلف صحبت کردیم و نوآموزان در بحث و گفتگو شرکت کردند.

کلاس کامپیونر برگزا شد.

با تشکر رجبی

 

 

 

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور قصه قرانی یوسف را برای نوآموزان تعریف کردم و نوآموزان در بحث شرکت کردند.و از قصه لذت بردند و به سوالات قصه به صورت خیلی خوب پاسخ دادند.

و هدف از این فعالیت آشنایی با آموزه های قرآنی

دفتر شطرنجی به نواموزان داده شد و نوآموزان یک صفحه در کلاس انجام دادند. و نوآموزان یک صفحه هم برای کار در منزل با خود به منزل آوردند. برای دست ورزی و تقویت انگشتان 

بازی و سرگرمی در کلاس

کلاس خلاقیت برگزار شد.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

 

                                                                                                                

 

به نام خدا

 

اولیا محترم سلام

امروز نوگل های من در کلاس اشکال هندسی(سه گوش.چهار گوش.گردی )را در دفتر کشیدند و رنگ آمیزی کردند.

بازی با شن جادویی برای دست ورزی و تقوت انگشتان

بازی و سرگرمی بستن و باز کردن دکمه های مانتو برای بازی سرعت عمل و تقویت انگشتان

بازی جابجا کردن اشیا در کلاس و حدس زدن نوآموزان برای تقویت دقت و توجه به اشیا کلاس

قصه گویی در کلاس برای نوآموزان

بازی و سرگرمی با توپ و حلقه در حیاط

با تشکر رجبی

 

 

سلام اولیا گرامی

تکایف آدینه نوآموزان بررسی شد.

امروزز فرشته های من در کلاس در مورد احترام به پدر و مادر برایشان شعری خواندم و بعد از آن همه نوآموزان یک نقاشی برای هدیه به پدر و مادر خود کشیدند.

کتاب رنگین کمان مهربانی  در مورد حواس حل شد و بعد از آن تکلیف تناظر شکل ها را انجام دادند.

مهات های زندگی در مورد حسادت و اینکه حسادت خوب نیست را تماشا کردند.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته ای من در کلاس  با استفاده ازمزه های مختلفی که به کلاس آوردند. حس چشایی را به صورت عینی آزمایش کردند. و متوجه شدند که برای چشیدن از زبان استفاده میشود.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد و یک صفحه هم برای کار در منزل داد شد.

در مورد مانور زلزله با نوآموزان صحبت شد و بعد از آن به صورت نمادین مانور را در مدرسه انجام دادیم.

با توجه به روز دریا نوردی از آقای دریانورد دعوت به عمل آمد و نوآموزان از نزدیک دریانورد و لباس فرم این دریادلان را دیدند.

کلاس نقاشی برگزار شد . و ساعت آخر بازی و سرگرمی در حیاط.

تکالیف آدینه نوآموزان کاربرگ و دفتر شطرنجی

با سپاس رجبیkisskiss

 

اولیا محترم سلام

امروز نوآموزان در کلاس 

کلیپ مهارت های زندگی در مورد تغذیه سالم ونخوردن هله هوله را تماشا کردند و بعد از تماشای کلیپ با هم در مورد کلیپ صحبت کردیم .و نوآموزان در بحث شرکت کردند.

در مورد اینکه نوآموزان در طول ساعت هایی که در مدرسه هستند باید حداقل یک بار به سرویس بهداشتی بروند صحبت کردیم .تا اینکه مریض نشوند.

با توجه به اینکه فردا هفت آذز روز دریانوردی میباشد نوآموزان در کلاس کاردستی شبیه کشتی را درست کردن.

مهارت دست ورزی 

شعر یلدا را با هم تمرین کردیم

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز دخترای گل من در کلاس 

دعای فرج را با هم خواندیم.

کتاب در مورد حس شنوایی صحبت کردیم و فرض کردم در یک جنگل بزرگ هستیم و حیوانات زیادی در جنگل هستند و گفتیم که صدای حیوانات را با کدام حس میشنویم و نوآموزان هر کدام صدای یک حیوان را تقلید کردند.

و چشم هایشان را بستند و صدای اطراف را گوش دادند.و گفتیم که باید از این نعمت خدا خوب استفاده کنیم و مواظب باشیم.

شعر و سرود خواندیم .

کتاب کار در مورد اعضای بدن را انجام دادیم.

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

 

سلام اولیا عزیز

امروز نوگل های من در کلاس کتاب آوای نور در مورد احترام گذاشتن به والدین و کمک کردن به پدر و مادر در کارهای خانه با هم صحبت کردیم. و نوآموزان در بحث شرکت کردند.و نوآموزان پیام قرآنی را با هم تکرار کردند.

نوموزان در کلاس با هم در کلاس با خمیر بازی کردند. و اشکال هندسی را با خمیر درست کردند. برای دست ورزی و درست کردن اشکال.

کتاب در مورد اعضای بدن و حس بویایی و بینایی با هم صحبت کردیم و در مورد حواس صحبت شد و شعر حواس را برایشان خواندم.

نقاشی کشیدند و با توجه به اصول رنگ آمیزی رنگ کردند.

کلاس زبان برگزار شدو

با تشکر رجبیkisskiss

تکالیف دی ماه

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

شعر هوای پاک را دوباره تمرین کردیم.

کاردستی پرچم ایران را نوآموزان درست کردند.برای دست ورزی و تقویت انگشتان

فیلم مهارت های زندگی برای نوآموزان به نمایش گذاشته شد.

ورزش و فعالیت جسمانی در حیاط مدرسه انجام دادیم.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشت های من در کلاس

کتاب واحد کار ایران در مورد ایران و سرود ملی ایران با هم صحبت کردیم.

سرود ملی را برای نوآموزان پخش کردم و نوآموزن سرود را گوش دادند.

نحوه احترام به سرود ملی را هنگام خوادن یاد گرفتند.

کاردستی نقشه ایران را در کتاب چسبادند.

برنامه کودک پخش شد.

کلاس زبان برگزار شد 

باتشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام 

امروز فرشته های من در کلاس

شعر به مناسبت روز هوای پاک را با هم تمرین کردیم.

بازی با شن جادویی برای دست ورزی و تقویت انگشتان 

مخالف کلمات را به صورت بازی انجام دادیم.

سودوکو را تمرین و مرور کردیم.

با سپاس رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای در مورد نقاشی با چشم های بسته و هدف از این نقاشی این بود که نوآموزان متوجه شود که خداوند چه نعمت هایی به ما داده و ما باید از آنها مراقبت کنیم و شکر گذار نعمت های خدا باشیم.

مخاف کلمات را دوباره تمرین کردیم.

فعالیت ریاضی شکل هایی که از نظر تعداد به یک اندازه بودند را روی تخته کشیدم و نوآموزان تعداد های مساوی را به هم وصل کردند.

ساعت ورزش و فعالیت جسمانی بعد از نرمش پرتاب توپ از حلقه را انجام دادند و خیلی مفرح بود.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

حالت های مختلف چهره را روی کاغذ کشیدند.

نمایش بچه های کلاس بالاتر که در مورد حالت های مختلف چهره بود را در کلاس تماشا کردند.

بازی مخالف کلمات را انجام دادیم من کلمه میگفتم و نوآموزان مخالف  آن را بیان میکردند و اگر بلد نبودند خودم میگفتم.و راهنمایی کردم.

کلاس خلاقیت برگزار شد.

درس ها و مطالب گذشته را مرور کردیم

با تشکر رجبی

 

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در مورد حالت های مختلف چهره و اینکه در هر موقعیتی حالت چهره ما باید چگونه باشه و چطور رفتار کنیم.

در مورد شادی و نعمت های خدا و پیام قرآنی این مورد با هم صحبت کردیم.

سودوکو را در دفتر تمرین کردند.

نقاشی آزاد کشیده شد.

دفتر شطرنجی تمرین شد.

زنگ ورزش و فعالیت جسمانی در حیاط انجام شد.

بازی و سرگرمی پانتومیم در کلاس اجرا شد و نوآموزان بسیار لذت بردند.

با تشکر رجبیkisskiss

 

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

صحبت در مورد فصل زمستان و ماه های آن و روز های هفته و خواندن دعای فرج 

کتاب رنگین کمان مهربانی واحد کار مشاغل را انجام دادند و کاردستی مرتبط با آن را برش زدند.

الگو یابی را انجام دادند. صداآموزی را یاد گرفتند.

قصه گویی در کلاس انجام شد.

کلاس هنر برگزار شد.

ساعت آخر هم بازی و سرگرمی و دست ورزی با خمیر 

با سپاس رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز مهربون های من در کلاس

کاردستی خانواده را با چوب بستنی بسیار زیبا و عالی درست کردند.

دعای فرج را چند نفر از نوآموزان به صورت داوطلب خواندند و خوب یاد گرفتند. 

ساعت ورزش و فعالیت در حیاط انجام شد و بازی تعادل با توپ و پا را به صورت دو گروه انجام دادند. و خیلی برایشان مفرح بود .

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبی.

 

 

 

 

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز نوگل های من در کلاس

کتاب آوای نور نقاشی در مورد یکی از نعمت های خدا که به آنجا برای مسافرت رفته بودند کشیدند. (دریا.جنگل.پارک و غیره)

کتاب .واحد کار آشنایی با مشاغل نوآموزان با شغل های بنایی و نجاری و نقاشی آشنا شدند. و در مورد این مشاغل با هم صحبت کردیم.

بازی با شن جادویی و دست ورزی و تقویت انگشتان 

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

 

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

دعای فرج را با هم خواندیم نرمش صبحگاهی را انجام دادیم و در مورد فصل زمستان و ماه های آن صحبت کردیم.

کتاب رنگین کمان مهربانی تکالیف مرتبط با واحد کار خانه و خانواده را انجام دادند.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد.

ورزش و فعالیت جسمانی در حیاط مدرسه با نوآموزان انجام دادیم.

یادگیری تناظر دو به دو در کلاس با استفاده از اشیا را یاد گرفتند.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای من در کلاس 

کتاب آوا نور در مورد دوستی و دوست یابی و دعوا و قهر نکردن صحبت کردیم و پیام قرآنی را برایشان گفتم

کتاب واحد کار فامیل و عمه و عمو و خاله و دایی صحبت کردیم و هر یک از .نوآموزان در مورد اقوام خود صحب کردند.

نقاشی عمو و دایی را کشیدند.

سودوکو تمرین شد.

خمیر بازی و دست ورزی کار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز نوآموزانی در روز درست کردن کاردستی های مختلف غیبت داشتند .کاردستی های خود را در کلاس درست کردند.

قصه خوانی در کلاس صورت گرفت.

بازی سودوکو در کلاس تمرین و تکرار شد و نوآموزان با شوق انجام دادند.

کلاس هنر و نقاش برگزار شد.

در ساعت آخر هم نوآموزان خمیر بازی کردند.

تکلیف آخر هفته نوآموزان دفتر شطرنجی و قصه گویی 

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار قسمت های مختل خانه و وسایلی که در هر قسمت از خانه میگذاریم . صحبت در مورد اتاق خواب و منظم و مرتب بودن خانه و اینکه در کتاب یک اتاق خواب نامنظم بود و نوآموزان با استفاده از شکل ها و برش زدن آن اتاق را مرتب کردند.

صحبت در مورد زمستان و ماه های آن و لباس  زمستانی و وسایل گرمایشی در قدیم و امروز

آموزش شعر زمستان و هم خوانی نوآموزان با مربی

قصه گویی در کلاس 

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام 

امروز فرشته های من در کلاس

آوای نور مباحث گذشته را با هم تکرار کردیم.

کتاب رنگین کمان مهربانی تکالیف مرتبط با واحد کار خانه و خانواده را انجام دادیم.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین داده شد و یک صفحه هم تکلیف در منزل.

بازی با گل رس برای دست ورزی

نوآموزان برای دست ورزی و یاد گرفتن اینکه کارهای شخصی خود را خودشان بتوانند انجام دهند .کاردستی ها و کاربرگ های خود را در پوشه خود گذاشتند.

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام 

امروز دخترای گلم در کلاس

کتاب آوای نور در مور اسراف نکردن و صرفه جویی صحبت کردیم و پیام قرانی در مورد این مبحث را یاد گرفتند.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد و یک صفحه برای تمرین در منزل

کتاب واحد گار خانواده و شناخت اعضای خانواده و کشیدن نقاشی خانواده خود در کتاب

ورزش و نرمش در حیاط مدرسه

با تشکر رجبی

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در موذد مبحث صرفه جویی کردن و اسراف نکردن با هم صحبت کردیم.

کتاب .واحد کار انواع محل سکونت در مورد زندگی چادر نشینی صحبت کردیم

کاردستی خانه را درست کردند.

نقاشی آزاد در کلاس کشیدند.

با تشکر رجبیkisslaughing

به نام خدا

 

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب رنگین کمان مهربانی در مورد خانواده را انجام دادند.

کار برش با قیچی و چسباندن تصاویر در کتاب 

قصه گویی در کلاس و گوش دادن نوآموزان به قصه 

کلاس نقاشی برگزار شد.

بازی و سرگرمی 

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار خانه و خانواده و صحبت در مورد انواح واحد های مسکونی مثل آپارتمانی و ویلایی و نوآموزان عنوان کردند که در چه منازلی زندگی می کنند.

کاردستی در کتاب را برش زدند.

بازی فکری پازل را به صورت گروهی انجام دادند و برای تمرکز و دقت و توجه کردن

بازی با شن جادویی برای تقویت انگشتان 

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار خانواده را با بحث گروهی و تبادل نظر با هم بیان کردیم .

بازی و سرگرمی 

کشیدن نقاشی در کلاس

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

 

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کاردستی هندولنه را در کلاس درست کردند.(دست ورزی و تقویت انگشتان)

بازی و سرگرمی در حیاط

انیمیشن مهارت های زندگی را تماشا کردند. و بعد در مورد فیلم بحث و گفتگو کردند.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

تکالیف بهمن ماه

به نام خدا

اولیا مهربان سلام

امروز نوگل های من در کلاس

کتاب آوای نور سوره های یاد گرفته شده را با هم خواندند و تکرار کردیم

کتاب تمرین در مورد شمارش و اختلاف تصاویر تمرین هایی را انجام دادیم.

الگو یابی و سودوکو تکرار شد.

بازی نمادین پخت و پز با وسایل آشپزخونه به عنوان مهارت زندگی در کلاس انجام شد.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس 

واحد کار آب و چرخه آب را بعد از توضیحات دوباره کاردستی آن را نوآموزان درست کردند.

نوآموزان فیلم کودکانه تماشا کردندو بعد نقاشی در مورد فیلم کشیدند.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبیkiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس 

کتاب واحد کار آب در مورد آب باران و چرخه آب صحبت کردیم و در مورد مصرف صحیح آب صحبت کردیم و چرخه آب را در کتاب رنگ آمیزی کردند.

تماشای کلیپ در مورد چرخه آب و دیدن عکس در این مورد 

تماشای برنامه کودک

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا 

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کاردستی ماسک را درست کردند . برای دست ورزی و بعد از آن  کمی با هم مشورت کردند و بعد از آن با ماسک های خود نمایش بازی کردند. 

قصه گویی در مورد خرگوش مغرور را برایشان تعریف کردم .

بازی با شن جادویی برای دست ورزی و تقویت انگشتان.

نقاشی آزاد را نوآموزان کشیدند.

با تشکرkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

شعر هایی را که یاد گرفتند را مرو کردیم و هر کدا از نوآموزان یک شعر خواندند.

کتاب رنگین کمان مهربانی تکلیف شمردن و به اندازه اشیا شکل کشیدن را انجام دادند.

نمایش خلاق بازی کردند.

نقاشی با شهر کشدند.شعر ادمک را خواندند. و همزمن شکل ادمک را کشیدند.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

مباحث آوای نور تکرار شد.

نرمش صبحگاهی را با نوآموزان در کلاس انجام دادیم.

واحد کار آشنایی با صنایع دستی با نشان دادن صنایع دستی به نوآموزان آموزش دادم.

کتاب واحد کار شمارش انجام شد.

کلاس هنر برگزار شد.

بازی با خمیر برای دست ورزی و تقویت انگشتان.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس 

کتاب واحد کار ایران و آشنایی با اعیاد مذهبی و شنیدن قصه غدیر خم و بعد از آن در کتاب با توجه به صنایع دستی ایران و نق فرش هر کدام از نوآموزان نقش یک فرش را در کتاب خود کشیدند.

کتاب رنگین کمان مهربانی واحد کار کوه و آشنایی با اندازه های مختلف کوه را روی کاغذ رنگی کشیدند و بعد برش زدند و بعد در کتاب چسباندند.

کاردستی با کاغذ های باطل و درست کردن عروسک

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

آوا شناسی .تمرین صدای اول و آخر در کلاس تمرین شد.

سرود در کلاس تمرین شد.

بازی با شن جادویی و درست کردن اشکال هندسی

مرور مفاهیم ریاضی

قصه گویی و توجه و دقت نوآموزان به قصه 

کلاس هنر برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار ایران مباحث گذشته تکرار شد و الگو یابی را دوباره در کتاب با توجه به رنگ های بادکنک انجام دادند.

بازی و ریاضی در کلاس انجام شد.

و یکی از نوآموزان ب صورت نمایش و نمادین نقش مربی را در کلاس در تایم یک ساعت اجرا کرد و خودش را در جایگاه مربی قرار داد. 

ساعت ورزش نوآموزان در حیاط رد شدن از حلقه و تقویت دقت و توجه و پرتاپ توپ از حلقه  به منظور نشانه گیری

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای قشنگم در کلاس

کتاب رنگین کمان مهربانی تمرین مرتبط با واحد کار را انجام دادند.

بازی دقت و تمرکز  فوت کردن توپ به سمت لیوان و دقت در فوت کردن و نشانه گرفتن

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در مورد جشن ولادت امام زماان صحبت کردیم.

به مناسبت دهه فجر نوآموزان به صورت گروههی ریسه درست کردند. نقاشی کشیدد.و بعد آنها را به صورت ریسه در کلاس گذاشتیم.

آزمایش سبک و سنگین و ایستادن روی اب و یا اینکه رو رفتن ته آب را در کلاس انجام دادیم به صورت حدس زدن نوآموزان

نقاشی ورود امام را در دفتر نقاشی خود کشیدند.

بازی با لگو و دستورزی و دقت 

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای گم در کلاس 

در مور مناطق مختلف ایران و جاهای دیدنی و زیارتی و تاریخی ایران صحبت کردیم.

کتاب در مورد جشن های ایرانی و مذهبی صحبت شد و یکی از جشن ها را نقاشی کشیدند.

سرود تمرین شد.

کلاس زبان برگزار شد

با تشکر رجبیkisskiss

 

سلام اولیا عزیز

امروز نوگل های من در کلاس

درس آوای نور را مرور کردیم.

سوره حمد را دوباره تکرار کردم.

قصه گویی در کلاس انجام شد.

آوا شناسی تمرین شد.

بازی پرتاب حلقه در کلاس انجام شد برای تمرین دقت و توجه و نشانه گیری

بازی با خمیر بازی

کلاس هنر برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای گلم در کلاس

کاردستی فصل زمستان را درست کردند هدف آشنایی با فصل زمستان و دست ورزی و دقت و توجه

کتاب کار در مورد تفاوت شهر و روستا را انجام دادند.

در مورد اندازه و تعداد تکالیف را انجام دادند. و شناسایی علامت ها و تشخیص

سرود را تکرار کردیم.

باری با شن جادویی و دست ورزی و تقویت انگشتان

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با سپاس

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای قشنگم در کلاس

کتاب واحد کار ایران صحبت ر مورد شهر و روستا و تفاوت آن .سرود ملی را دوباره تکرار کردیم.

دعای فرج دوباره خوانده شد.

کتاب کار الگو یابی را نوآموزان انجام دادند.

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام 

امروز دخترای گلم در کلاس 

مباحث مربوط به واحد کار ایران .کاردستی های مربوط به این واحد کار را انجام دادند.

کاردستی مربوط به لباس اقوام ایرانی را درست کردند.

نقاشی با مداد شمعی کشیده شد.

ورزش و فعالیت جسمانی 

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار ایران در مورد مکان های مختلف در ایران مثل دریا بیابان و غیره صحبت کردیم .

داستان شتر و زندگی در بیابان گفته شد.

خمیر بازی و درست کردن کوه با خمیر با توجه به واحد کار و صحبت در مورد کوهستان

شعر ایران تمرین شد.

کتاب کار انجام شد.

کلاس زبان برگزار شد.

با سپاس رجبیkiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های ن در کلاس

کتاب واحد کار ایران در مورد اقوام مختلف ایرانی و زبان آنها و لباس آنها با نوآموزان صحبت کردیم.

قصه ای در مورد زبان اقوام ایرانی برایشان تعریف کردم.

قصه آخر هفته گفته شد.

بازی با شن جادویی و دست ورزی

شعر ایران با نوآموزان تمرین شد.

کلاس هنر برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در مورد حضرت محمد (ص) و رفتارش با کودکان و قصه مهربانی حضرت محمد را برایشان تعریف کردم.

کاردستی شمع را درست کردند.

بازی با پازل برای تقویت حافظه و توجه و دقت.

زنگ ورزش و فعالیت جسمانی در حیاط انجام شد.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با سپاس

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز در مدرسه مراسم و جشن هوای پاک برگزار شد و نوآموزان سرودی را که برای این روز آماده کرده بودند خواندند.

محبث تقارن را به صورت ابتدایی و با شکل و اجسام برایشان توضیح دادم.

کلاس خلاقیت برگزار شد.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

تکالیف اسفندماه

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

سوره توحید را با هم خواندیم و تکرار شد و امامان را با هم تکرار کردیم.

مقررات و قوانین کلاس را با هم مرور کردیم .

سودوکو را با هم انجام دادیم.

برنامه آموزشی برای نوآموزان پخش شد.

کلاس خلاقیت برگزار شد.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکرkisskiss

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کاب واحد کار مشاغل دریا در مورد شغل نجات غریق صحبت کردیم و قصه ای در این باره برای نوآموزان گفته شد.

دفتر شطرنجی در کلاس تمرین شد.

قصه گویی در مورد ایراد گرفتن از غذا برای نوآموزان گفته شد.

زنگ ورزش برگزار شد.

برنامه کودک برای نوآموزان به نمایش گذاشته شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار مشاغل. شغل ماهی فروش در این مورد با نوآموزان صحبت کردیم و بعد نوآموزان ماهی ها را رنگ کردند.

مربی بهداشت در مورد مسایل بهداشتی و تغذیه و غیره با نوآموزان صحبت کردند.

شعر ها را با هم خواندند.

برنامه کودک تماشا کردند.

کلاس زبان برگزار شد .

با تشکرkisskiss

 

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای گلم در کلاس

دعای توسل را با هم خواندند.وامامان اول تا پنجم را دوباره مرور کردند.

بازی و سرگرمی در حیاط مدرسه

قصه گویی در کلاس انجام شد.

کلاس نقاشی برگزار شد.

و در تایم عصر نوآموزان در بازارچه مهربانی شرکت کردند.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز عزیزای من در کلاس

کتاب واحد کار مشاغل دریا و حیوانات دریایی را با نوآموزان یاد گرفتیم و در این مورد با نوآموزان بحث و تبادل نظر کردیم.

قصه ها و شعر های مجله کودک در کلاس برای نوآموزان خوانده شد.

نقاشی در کلاس کشیده شد.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

زنگ ورزش و فعالیت جسمانی در کلاس رگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس 

کتاب آوای نور در مورد کودک شجاع و مهربان(امام علی) قصه ای گفته شد و نوآموزان به سوالات این قصه پاسخ دادند.

کاردستی ماهی و چسباندن در کتاب .نوآموزان ابتدا نقاشی ماهی را کشیدند و بعد با قیچی برش زدند و بعد در کتاب چسباندند.

برنامه کودک برای کودکان به نمایش گذاشته شد.

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا محترم 

امروز دخترای من در کلاس

شعری در رابطه با چشمه را آموزش دادم.

کتاب واحد کار موجودات دریایی را با هم صحبت کردیم و در مورد موجودات دو زیست در کلاس بحث و گفتگو شد.

ساعت ورزش برگزار شد.

نوآموزان نقاشی مرتبط با دریا و موجودات دریایی کشیدند.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار آب در مورد مفاهیم گذشته صحبت کردیم.

مبحث جدید در کتاب پیدا کردن ماهی بین خطوط که نواموزان پیدا کردند و رنگ امیزی شد.

شعر ها را تکرار کردند.

بازی و سرگرمی دز جیاط.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

تکلیف آدینه کاربرگ و دفتر شطرنجی

با سپاس

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای گلم در کلاس

کتاب .واحد کار آب در مورد مکان هایی که آب دارند صحبت کردیم و در مورد اب چاه صحبت شد .

نوآموزان نقاشی آب چشمه را کشیدند.

شعر چشمه را آموزش دادم.

بازی مهارتی توجه و دقت و اینکه نوآموزان در حین بازی توجه داشته باشند.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکرkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته  های من د کلاس 

کتاب آوای نور در مورد احترام به بزرگ ترها با هم صحبت کردیم.

به مناسبت روز مادر نوآموزان برای مامان هایی خودشون نقاشی کشیدند و پر پاکت گذاشتند تا به مامان های خودشان تقدیم کنند.

شعر ها تکرار شد.

آوا شناسی با تصویر آموزش داده شد.

و بازی با کارت های تصویر بازی حدس تصاویر برای تقویت حافظه و دیدن و دقت و توجه

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای گلم در کلاس

واحد کار آب آشنایی با حالت های مختلف آب و درست کردن ژله و حل کردن در آب و گذاشتن در یخچال و برای اینکه نوآموزان ببینند که آب محلول در آب در یخچال منجمد میشود.

آشنایی با مکان هایی که در آن آب وجود دارد.

کتاب کار در کلاس انجام شد.

بازی با شن و خمیر در کلاس

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار آب تمارین مرتبط با این واحد کار را انجام دادند.

شعر آب را آموزش دادم.

اوای نور مفاهیم و سوره هایی که آموزش داده شده بود تکرار شد و بعد از آن آشنایی با کمک کردن به دیگران و جشن نیکوکاری.

قصه گویی ذر کلاس انجام شد و چند نفر به رندوم انتخاب شدند و قصه را تعریف کردند.

کلاس نقاشی برگزار شد.

با تشکر رجبیkisskiss

منو آکاردئونی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام 

امروز دخترای قشنگم در کلاس 

کتاب واحد کار جانوران آشنایی با نوع راه رفتن هر جانور

نوآموزان هر مدام به صورت جداگانه مدل راه رفتن هر حیوان و جانور و پرنده را بازی کدند.

در مورد پوشش بدن جانوران صحبت کردیم و بدن گوشفند را با پنبه پوشش دادند.

بازی و سرگرمی با شن جادویی 

کتاب آوای نور در مورد اینکه من میتوانم صحبت شد و اینکه هر کسی باید کارهای خودش را خودش انجام دهد و یک نوآموز مانتو و مقنعه خود را خودش در کلاس دوباره پوشید.

فیلم مهارت های زندگی برای نوآموزان در مورد پرت نبودن حواس را تماشا کردند.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار گیاهان 

نوآموزان کتاب کار مشاغل مرتبط با گیاهان را نقاشی کشیدند.

رنگ آمیزی انار را انجام دادند.

یک نقاشی از اردوی تفریحی دیروز کشیدند.

برنامه کمک به سیل زدگان در مدرسه برگزار شد و نوآموزان در این مراسم شرکت کردند.

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار مشاغل مرتبط با گیاهان مثل جنگلبان و تره بار فروش را برایشان توضیح دادم.

در قالب نمایش خلاق نقش تره بار فروش و خریدار را بازی کردند.

قصه عمو جنگلبان برایشان گفته شد و بعد نوآموزان هر جایی از قصه را دوست داشتند نقاشی کشیدند.

امروز نوآموزان به اردو تفریحی رفتند و ساعاتی را با هم و ر کنار هم به بازی و شادی و خوردن صبحانه گذراندند.

با تشکر رجبی

 

به نام خدا

اولیا عزیز

امروز دخترای قشنگم در کلاس

کتاب واحد کار گیاهان آشنایی با مشاغل کشاورز و باغبان 

کشیدن نقاشی از باغبان

قصه گویی در کلاس

بازی و سرگرمی در کلاس

کلاس زبان برگزار شد

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز دخترای گلم در کلاس

کتاب واحد کار تمرین در مورد تبدیل پنبه به نخ را انجام دادند.

بازی با خمیر بازی

پخش فیلم برای نوآموزان 

کشیدن نقاشی آزاد

بازی و سرگرمی در حیاط 

خواندن سرود بهار .نوآموزان سرود بهار را با خم خواندند.

نرمش صبحگاهی را در کلاس با نوآموزان انجام دادیم.

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا عزیز 

امروز نوگل های من در کلاس 

کتاب آوای نور در مورد نیاز گیاه به آب و خاک و نور صحبت کردیم.

کتاب واحد کار استفاده هایی که از گیاه و چوب میشود صحبت کردیم و در صنعت گیاه دارویی و چوب و صنایع چوبی و تبدیل پنبه به نخ بحث و گفتگو کردیم.

شعر بهار را باهم خواندیم.

فیلم برایشان به نمایش گذاشته شد.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز نوگل های من در کلاس

شعر بهار را با هم خواندند.

سودوکو رو چند نفر از نوآموزان انجام دادند.

قصه گویی در کلاس انجام شد.

نقاشی از قصه کشیدند.

کلاس هنر برگزار شد.

برنامه تلوزیونی برای نوآموزان به نمایش گذاشته شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

اولیا عزیز سلام

امروز فرشته های من در کلاس

شعر بهار را با هم تمرین کردیم

کتاب واحد کار گیاهان تمرینات مرتبط انجام شد.

بازی و سرگرمی با لگو

زنگ ورزش برگزار شد.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترهای گلم در کلاس

واحد کار گیلهان و آشنایی با ریشه به عنوان یکی از اجزا گیاه را در قالب کاردستی درست کردند.

و پیاز را در آب گذاشتیم تا مراحل ریشه زدن آن را مشاهده کنند.

کاربرگ رنگ آمیزی را انجام دادند.

شعر در مورد فصل بهار را آموزش دادم.

برنامه تلوزیونی تماشا کردند.

کلاس خلاقیت و زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز فرشته های من در کلاس

آوای نور واحد کار وفای به عهد و درست انجام دادن مسیولیت را با نوآموزان یاد گرفتیم و دعای فرج را دوباره تکرارشد .

واحد کار گیاهان آشنایی با قسمت های مختلف گیاه و وظایف هر کدام را برای نوآموزان گفته شد و گیاه را در کلاس مشاهده کردند.

در مورد رشد گیاه و اینکه به چه چیزهایی احتیاج دارند صحبت شد.

دانه گیاه در لیوان کاشته شد تا مراحل رشد گیاه را نوآموزان مشاهده کنند.

واحد کار کار در کلاس انجام شد.

فیلم برای نوآموزان در کلاس به نمایش گذاشته شد.

با تشکر رجبیkisskiss

به نام خدا

سلام اولیا عزیز

امروز دخترای گلم در کلاس 

بعد از احوالپرسی و تبریک سال نو و تعریف خاطرات نوروز

واحد کار گیاهان در مورد برگ و ساقه و شاخه صحبت شد.

شعر های گذشته تکرار شدند.

نقاشی در مورد واحد کار گیاهان کشیدند.

بازی در کلاس 

مباحپ واحد کارهای گذشته را با هم مرور کردیم.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر رجبی

تکالیف اردیبهشت ماه

به نام خدا

سلام دخترای قشنگم امروز در کلاس

کتاب رنگین کمان مهربانی نقاشی کشیدن الگو ها را نقاش کشیدند.

قصه صوتی را گوش دادند. 

کلیپ مهارت های زندگی را تماشا کردند.

کلاس هنر برگزار شد.

بازی و سرگرمی در حیاط مدرسه 

با تشکر

 

به نام خدا

امروز دخترای قشنگم در کلاس

کتاب واحد کار حیوانات یک نقاشی از تخم مرغ و حالت های ان کشیدند.

کتاب رنگین کمان مهربانی واحد شمارش کمتر و بیشتر را انجام دادند.

آوا شناسی تمرین شد.

پازل مزرعه را درست کردند ابتدا تکه ها را با قیچی برش زدند و بعد با چسب به صورت جورچین چسباندند.

ورزش و نرمش در حیاط انجام شد.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

با تشکر رجبی

به نام خدا

اولیا محترم سلام

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب واحد کار حیوانات و آشنایی با محل زندگی جانوران مثل جنگل و دریا و کشیدن نقاشی در کتاب از جانورانی که در دریا زندگی می کنند

کتاب رنگین کمان مهربانی واحد کار وصل کردن نقطه چین انجام شد.

در مورد محل زندگی حیوانات در کتاب کار تمرین را انجام دادند.

صدای حیوانات برای نوآموزان پخش شد و نوآموزان حدس زدند.

فیلم آموزشی در مورد مهارت های زندگی پخش شد.

نقاشی از اردو کشیدند.

کلاس زبان برگزار شد.

با تشکر

به نام خدا

سلام اولیا عریز 

امروز دخترای قشنگم

دخترای قشنگم در کلاس

کتاب واحد کار جانوان در مورد خوراک و تغذیه جانوران صحبت کردیم.

شعر را تمرین کردیم.

کلاس نقاشی برگزار شد.

برنامه کودک برای کودکان نمایش داده شد.

با تشکر رجبیkisskiss

 

به نام خدا

امروز دخترای گلم در کلاس

کتاب واحد کار حیوانات را انجام دادند.

شعر روز معلم را آموزش دادم.

کاردستی فصل بهار را نوآموزان درست کردند.

کلیپ آموزشی تماشا کردند.

کلاس کامپیوتر برگزار شد.

بازی و سرگرمی با لگو

با تشکر رجبی

 

                                      دانش آموز خوبم ،برای فردا کاربرگ درک مطلب فارسی را با دقت انجام بده .    

                                                 سه صفحه از سوالات مهم فصل 6 ریاضی در دفتر  تمرین کن.