تکالیف مهر ماه

به نام خدا

دخترهای نازنین

تکالیف فردای ما:

از درس مسجد محله ی ما تا جایی که مشخص شده نوشته شود.

از درس کتابخانه ی کلاس ما دیکته گفته می شود.

ریاضی صفحات 13، 14 و 15 تمرین شود.

صفحه ی 17 علوم در منزل به اولیا توضیح داده شود.

 

خدا قوت؛ روز قشنگی داشته باشید. 

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردا:

تکالیف مهارت محور حل و آورده شود .

صفحه 2 تا 12 قرآن پرسش می شود.

از درس های ستایش و کتابخانه کلاس ما روان خوانی شود.

 

روز خوبی داشته باشید فرشته های من.

به نام خدای بزرگ

دخترهای گلم

تکالیف فردا: 

تکلیف ریاضی در دفتر حل شود.

تکلیف مهارت محور تا صفحه 3 حل شود.

 

روز بارانی زیبا و دلچسبی داشته باشید 

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف آخر هفته: 

کاربرگ ریاضی حل شود 

کاربرگ مهارتی فارسی حل شود.

از درس ستایش و کتابخانه ی کلاس ما کلماتی که حرف  ی  ( در شکل های آخر و داخل کلمه ) و حرف ه ( در شکل های جدا و داخل کلمه ) را دارند پیدا کن و بنویس و با 5 تا از این کلمات جمله بساز.

درس های ستایش و کتابخانه ی کلاس ما روان خوانی شود.

از درس 1 و 2 هدیه های آسمان پرسش می شود.

 

اربعین حسینی تسلیت باد.

 

 

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

فرشته های من

تکالیف فردامون:

از درس ستایش و کتابخانه ی کلاس ما دیکته ی پای تخته ای گفته می شود.

صفحه 8 تا 12 ریاضی در دو صفحه تمرین شود.

قرآن از صفحه ی 2 تا 12 روان خوانی شود.

 

روز زیبایی داشته باشید.

به نام خداوند مهربان

دخترهای گلم

تکالیف فردای ما:

صفحه ی 2 تا 10 قرآن روان خوانی کنید.

از درس ستایش و کتابخانه ی کلاس ما روان خوانی کنید.

از درس کتابخانه ی کلاس ما به مادر عزیزتان دیکته بگویید و آن را بررسی کنید.

در چند خط بنویسید اگر کتابتان می توانست حرف بزند فکر می کنید چه می گفت؟ اگر دوست دارید با نقاشی هم نشان دهید.

دخترهای نازنینم

تکالیف آخر هفته مون:

کاربرگ ریاضی حل شود.

از درس کتابخانه ی کلاس ما کلمه سخت بنویسید و با 5 کلمه ی آن جمله بسازید.

صفحات 2 تا 8 قرآن پرسش می شود.

یک دعا یا نامه ای به خدا در برگه آچهار بنویسید و اگر می توانید یک نقاشی زیبا هم برای آن بکشید.

درس زنگ علوم را مطالعه کنید، پرسش می شود.

 

آخر هفته ی پاییزیتون قشنگ.

 

به نام خدا

فرشته های نازنینم

تکالیف فردامون:

ادامه ی درس کتابخانه ی کلاس ما نوشته شود.

از درس های ستایش و کتابخانه ی کلاس ما روان خوانی شود.

حروف الفبا از حفظ پرسش می شود.

قرآن از صفحه ی 2 تا 7 روان خوانی شود.

یک صفحه ریاضی از اعداد دو رقمی بسازید تمرین شود.

 

روز دلپذیری داشته باشید.

 

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

درس اول هدیه های آسمان پرسیده می شود. از این درس روان خوانی هم انجام بدهید.

برای درس ریاضی ، عددهای دو رقمی را تا جایی که خوانده شده تمرین کنید.

درس کتابخانه ی کلاس ما از کتاب فارسی تا جایی که مشخص شده روان خوانی شود.

یک کتاب داستان به دلخواه خود انتخاب کنید و آن را روان خوانی کنید؛ سپس شناسنامه ی آن را در دفتر جمله سازی بنویسید.

 

روز زیبایی داشته باشید.

به نام خدا

سلام فرشته های نازنینم

تکالیف آخر هفته مون:

از صفحه ی 2 تا 7 قرآن روان خوانی کنید و برای پیام قرآنی « نعمت های خداوند » نقاشی زیبایی بکشید.

برای درس علوم دفترچه ی یادداشت و رضایت نامه جهت رفتن به گردش علمی به همراه بیاورید .

از درس ستایش روان خوانی کنید. حروف الفبا را حفظ کنید، روز شنبه پرسش می شود.

 

آخر هفته ی پاییزی خوبی داشته باشید دخترهای گلم.

 

 

دخترای گلم سلام 

 

تکالیف فردا:

ریاضی از ۹۹ تا ۸۰ به صورت برعکس به عدد و حروف نوشته شود.

۲.فارسی از درس ستایش٬ ۲ سوال طرح کنید و پاسخ دهید .

۳.یک شعر در مورد خدا بنویسید.

موفق باشین           نقدی یان

تکالیف آبان ماه

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف فردا:

کاربرگ مهارتی من و والدینم حل و روان خوانی شود، روان خوانی این کاربرگ پرسش می شود.

تکالیف ریاضی گفته شده در دفتر حل شود.

صفحه 17 تا 21 روان خوانی شود.

درس 3 علوم تا جایی که تدریس شده به اولیا توضیح داده شود.

درس 3 فارسی روان خوانی شود.

 

آخر هفته ی شاد و پر خاطره ای داشته باشید دخترهای گلم.

به نام خدا

فرشته های نازنینم

تکالیف فردای ما:

از درس خرس کوچولو کلمه بنویسید ، سپس از آن دو سوال بسازید و به آنها جواب دهید.

از درس خرس کوچولو 3 خط املا بنویسید. 

از صفحه ی 12 تا 19 قرآن پرسش می شود.

یک صفحه جمع و تفریق عدد دو رقمی تمرین کنید.  

 

روزتان شاد و خاطره انگیز

 

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردا:

ادامه درس خرس کوچولو نوشته شود.

یک صفحه مسئله ی ریاضی تمرین شود. 

کار در منزل صفحه 23 علوم در برگه a4 نوشته شود.

 

اولیای گرامی، جلسه ی اولیا و مربیان آبان ماه فردا ساعت 12 تا 1 ظهر برگزار می شود.

 

روز خوبی داشته باشید فرشته های نازنینم.

 

به نام خدا

فرشته های نازنینم

تکالیف فردای ما:

با کلمات ( مسجد، پیش نماز ، جماعت، کلاس ) یک متن زیبا بنویسید. 

اگر دوست داشتید می توانید برای آن نقاشی هم بکشید.

 

روز دانش آموز بر شما دانش آموزان پرتلاش و باهوشم مبارک.

به نام خدا

دخترهای نازنین من

تکالیف فردای ما:

از درس مسجد محله ی ما 5 جمله انتخاب کنید و بنویسید.

درس 1 و 2 از هدیه های آسمان پرسش می شود.

جمع و تفریق 10 تایی ها را تمرین کنید.

 

روز خوبی داشته باشید دانشمندان کوچک من

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردامون:

از درس مسجد محله ی ما هرچه یاد گرفته آید در 5 خط بنویسید.

یک صفحه ریاضی از جمع و تفریق 10 تایی ها تمرین کنید.

علاوه بر کلاس های آموزشی که در درس مسجد محله ی ما آمده است، کلاس های پیشنهادی خود را بنویسید.

 

روز دل انگیزی را برایتان آرزو می کنم فرشته های نازنینم.

به نام خدا

دخترهای گل من

تکالیف آخر هفته ی ما:

برای درس ریاضی یک صفحه جمع و تفریق 10 تایی تمرین شود.

درس 1 و 2 علوم پرسش می شود. گزارش خوانی صفحه 21 علوم در یک برگه نوشته شود.

صفحه ی 8 تا 14 قرآن پرسش می شود.

یک دور از درس مسجد محله ی ما نوشته شود.

 

آخر هفته ی پاییزی رنگارنگی داشته باشید فرشته های من.

به امید دیدار در شنبه

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف چهارشنبه:

 از درس مسجد محله ی ما کلمه سخت پیدا کنید و 2 سوال از این درس بسازید

صفحه ی 8 تا 14 قرآن روان خوانی شود.

از صفحه 12 تا 18 علوم در منزل به پدر و مادر توضیح داده شود. این صفحات پرسش خواهد شد.

 

روز خوبی داشته باشید.

به امید دیدار.

 

به نام خدای مهربان

گلهای من

تکالیف آخر هفته مون:

ادامه ی مسجد محل ما نوشته شود.

آزمون ریاضی از فصل 1 گرفته می شود.

صفحه ی 4 تا 13 قرآن پرسش می شود.

درس های ستایش، کتابخانه کلاس ما و مسجد محله ی ما روان خوانی شوند.

از آزمایش امروز گزارشی نوشته و به مدرسه آورده شود.

 

آخر هفته ی لذت بخشی برایتان آرزو می کنم.

 

تکالیف آذر ماه

به نام خدای مهربان

دخترهای نازنین من

تکلیف فردای ما:

7 خط درباره ی شب یلدا بنویسید و برای آن نقاشی بکشید.

 

یلدای گرم و شاد و پر خاطره ای داشته باشید غنچه های زیبای من.

به نام خدا

دخترهای گلم 

تکالیف آخر هفته : 

کاربرگ فارسی درس چوپان درستکار حل شود.

کاربرگ فصل 1 و 2 و 3 ریاضی حل شود. 

 

 

آخر هفته ی پاییزیتان شاد و پر خاطره. 

به نام خدا

دخترهای نازنینم 

تکالیف فردای ما : 

یک صفحه جمع و تفریق فرآیندی با شکل تمرین شود.

درس 1 تا 4 علوم پرسش می شود . 

یک کتاب داستان به دلخواه خود انتخاب کنید و 30 کلمه سخت از آن بنویسید. سپس با 5 تا از این کلمات جمله بسازید. 

 

روز خوبی داشته باشید فرشته های کوچک من.

به نام خدا

غنچه های من

تکالیف فردای ما : 

صفحه 20 تا 30 قرآن روان خوانی شود.

تکالیف ریاضی گفته شده در دفتر حل شود.

درس های چوپان درستکار، تمیز باش عزیز باش، و کوشا و نوشا روان خوانی شوند.

متن کاربرگ 2 روان خوانی شود.

 

به امید دیدار شما دخترهای مهربانم. 

به نام خدا

فرشته های نازنینم

تکالیف فردای ما : 

تقارن داده شده برای ریاضی انجام شود.

از درس کوشا و نوشا کلمه سخت بنویسید و 2 جمله ی درست و 2 جمله ی نادرست و 2 سوال با جواب از این درس بنویسید.

درس 3 و 4 علوم پرسش می شود.

متن کاربرگ مهارتی 2 روان خوانی و فردا به کلاس آورده شود.

 

به امید دیدار.

 

 

 

به نام خدا

دخترهای نازنین من

تکالیف فردای ما:

از درس چوپان درستکار املا گفته می شود.

از درس کوشا و نوشا 30 کلمه انتخاب کن و بنویس و با 5 تا از کلماتش جمله بساز.

برای درس هدیه های آسمان مراحل وضو تمرین شود و درس ششم هدیه های آسمان روان خوانی شود، پرسیده می شود.

کاربرگ مهارتی 4 روان خوانی شود.

درس 4 و 5و 6 فارسی روان خوانی شود.

 

شاد و خندان باشید.

 

به نام خدا

گل دخترهای من

تکالیف آخر هفته ی ما:

کاربرگ مهارت محور حل و متن آن روان خوانی شود.

یک صفحه ساعت با اعداد دیجیتالی تمرین شود.

از درس چوپان درستکار در منزل املا تمرین شود.

کوشا و نوشا روان خوانی و ادامه ی آن نوشته شود.

 

جشن بزرگ پرتقال مبارک.

به نام خدای بزرگ

دخترهای نازنینم

تکالیف فردای ما:

از اول درس کوشا و نوشا تا دو خط از صفحه ی 37 مشق بنویسید.

امتحان ساخت اعداد دو رقمی گرفته می شود.

درس 4 علوم پرسش می شود.

صفحه ی 28 تا 31 قرآن پرسش می شود.

 

روز زیبایی برایتان آرزو می کنم. به امید دیدار.

به نام خدای مهربان

فرشته های نازنینم

تکالیف فردامون:

فردا آزمون ساعت گرفته می شود.

یک داستان زیبا را که دوست داری بخوان و کلماتی که در آن ها حرف واو وجود دارد پیدا کن و در دفترت بنویس ؛ سپس در هریک از آن ها مشخص کن که واو چه صدایی دارد.

صفجه ی 22 تا 26 قرآن پرسش می شود.

 

به امید دیدار شما دخترهای مهربانم . تا فردا.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردا:

کلمات عسل، ساینا، بابا، آرام را در صفحه ی شطرنجی بنویسید.

آزمون نگارش از 3 درس اول گرفته می شود.

از صفحه ی 24 مجله ی رشد  خود داستان موفق شوم را به همراه نام نویسنده و تصویرگر آن بنویسید.

برای درس ریاضی ، شکل های هندسی را طوری روی نقطه بکش که از روی نقطه رد شود.

با یک میکروب مصاحبه کن و نتیجه ی صحبت های خود را در چند خط در دفتر جمله سازیت بنویس.

 

روز خوبی داشته باشی نازنینم. 

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردای ما:

تکلیف ریاضی گفته شده در دفتر حل شود.

با کمک دفتر شطرنجی چهار اسم بنویسید.

مراحل وضو و درس ششم پرسش می شود.

دوشنبه آزمون نگارش گرفته می شود.

8 جمله از درس چغندر پر برکت انتخاب کنید و بنویسید.

از درس ستایش تا درس پنجم فارسی روان خوانی شود.

 

روز قشنگی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای عزیزم 

تکالیف فردا : 

از درس ستایش تا مدرسه ی خرگوش ها املا گفته می شود، در منزل تمرین کنید.

خواندن ساعت با کمک اولیای عزیز تمرین شود.

 

روز خوبی برای شما آرزو می کنم غنچه های نازم.

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف فردا : 

6 تا جسم دارای شکل هندسی در منزل انتخاب کنید و نام آنها را بنویسید. سپس از بین آنها 2 مورد را انتخاب کنید و تفاوت ها و شباهت های بین آنها را بنویسید.

از درس چوپان درستکار 20 کلمه و 2 جمله ی درست و 2 جمله ی نادرست پیدا کنید و بنویسید.  یک سوال هم از این درس بنویسید.

در یک برگه آچهار یک ضرب المثل نوشته و معنی آن را توضیح دهید و برای آن نقاشی هم بکشید.

 

روز بارانی قشنگی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردامون:

از درس چوپان درستکار 20 کلمه سخت بنویسید و با 5 تا از آن ها جمله بسازید.

یک صفحه ساعت و یک صفحه تقریب کار کنید.

برای درس هدیه های آسمان درمورد بکی از پیامبران بزرگ الهی ( اولوالعزم ) تحقیقی در برگه آچهار بیاورید.

مراحل وضو گرفتن را در خانه تمرین کنید.

 

روز قشنگی برایتان آرزو می کنم فرشته های من.

به نام خدا

سلام اولیا محترم

امروز فرشته های من در کلاس

کتاب آوای نور در مورد کمک کردن به دیگران همراه با فصه برای نوآموزان گفته شد و نوآموزان در بحث و گفتگو شرکت کردند.

کتاب صحبت در مورد وسایل امدادی و غیر امدادی و قصه پلیس مهربان

کتاب کار کشیدن نقاشی در مورد وسیله نقلیه مورد علاقه خود.

کلاس زبان برگزار شد.

رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت تولد حضرت محمد (ص)

انجام تکلیف دفتر شطرنجی در منزل

با تشکر رجبی

تکالیف دی ماه

به نام خدا

دخترهای گل من

تکالیف فردای ما:

از 380 تا 400 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

کاربرگ فارسی حل شود.

دل نوشته ی « سپاس سردار » در برگه ی آچهار با حاشیه ی دورش تا 12 خط نوشته شود.

5 تا از وسایل منزل را انتخاب کنید و آن ها را با واحدهای مختلف مثل ( پاک کن، تراش ، قاشق و ...) اندازه بگیرید.

 

روز خوبی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای من

تکالیف فردای ما:

از 360 تا 380 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

تکالیف ریاضی در دفتر حل شود.

کاربرگ فارسی حل شود.

درس 7 علوم توضیح داده و ماشین بادکنکی حاضر شود.

آزمون بخوانیم و نگارش از درس 6 و 7 و 8 در روز چهارشنبه گرفته می شود.

 

روز قشنگی برایتان آرزو می کنم.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردای ما:

از 340 تا 360 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از روی درس زیارت بنویسید.

درس 9 و 10 هدیه های آُسمان پرسیده می شود.

از درس های از همه مهربان تر و همکاری و مورچه اشک ریزان روان خوانی شود.

یک صفحه جمع و تفریق فرایندی با رسم شکل انجام شود.

برای روز دوشنبه ماشین بادکنکی حاضر شود.

 

روز خوبی داشته باشید.

به نام خدای بزرگ

دخترهای گلم

تکالیف آخر هفته مون:

کتاب دانایی و توانایی را با دقت مطالعه کنید.

از فصل 1 تا 3 درس ریاضی آزمون گرفته می شود؛ تمرین کنید.

 

آخر هفته ی زمستانی قشنگی داشته باشید.

 

به نام خدا

فرشته های نازنینم 

تکالیف فردای ما : 

از عدد 320 تا 340 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از درس های از همه مهربان تر، همکاری، دوستان ما، کوشا و نوشا، و مورچه اشک ریزان روان خوانی کنید.

شعر یک رنگین کمان را حفظ کنید.

چهارشنبه آزمون ریاضی از فصل 1 تا 3  گرفته می شود؛ تمرین کنید.

دخترم در دفتر جمله سازیت بنویس : ( به نظر تو آیا فقط باید به انسان ها محبت و مهربانی کنیم؟ با حیوانات و گیاهان چگونه می توان مهربان بود؟ در چند خط بنویس.

 

روزتان شاد و خوش.  تا فردا.

 

 

 

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردای ما : 

از عدد 280 تا 300 هم به عدد و هم به حروف بنویسید. 

از درس از همه مهربان تر 20 کلمه ی سخت بنویسید و 2 سوال با جواب ، و 2 جمله ی درست و نادرست درآورید. 

درس 8 و 9 هدیه های آسمان پرسش می شود. 

یک صفحه الگوی عددی در دفتر تمرین شود.

 

روزتان خوش. تا فردا.

به نام خدا

فرشته های نازنینم 

تکالیف شنبه : 

از عدد 260 تا 280 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

کاربرگ ریاضی و فارسی حل شود.

صفحه 38 تا 42 قرآن روان خوانی شود.

درس های کتابخانه ی کلاس ما، مسجد محله ی ما، خرس کوچولو ، راه سلامتی و چغندر پر برکت روان خوانی شوند.

 

آخر هفته ی قشنگی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای نازم

تکالیف فردای ما:

از عدد 240 تا 260 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

صفحه ی 38 تا 42 قرآن پرسش می شود.

یک صفحه ساعت ، مانند نمونه ی صفحه ی 58 کتاب ریاضی، تمرین شود.

20 کلمه ی سخت از درس از همه مهربان تر نوشته و با 5 تای آن ها جمله ساخته شود.

 

به امید دیدار، تا فردا.

به نام خدا

دخترهای عزیزم

تکالیف فردای ما : 

از عدد 220 تا 240 هم به عدد و هم به حروف نوشته شود . 

قرآن از صفحه ی 20 تا 39 روان خوانی شود. 

درس های دوستان ما، مورچه ی اشک ریزان چرا اشک ریزان، تمیز باش و عزیز باش، و خوش اخلاقی روان خوانی شوند.

 

روز قشنگی داشته باشید دخترهای نازنینم.

به نام خدا

فرشته های کوچک من

تکالیف فردای ما : 

از عدد 200 تا 220 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از درس های چوپان درستکار و کوشا و نوشا و دوستان ما املا گفته می شود.

 

روزتان شاد و خوش.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردای ما:

از عدد 180 تا 200 هم به عدد و هم به حروف نوشته شود.

یک دور از درس مسجد محله ی ما نوشته شود.

هر کدام از اعداد ( 215، 183 ، 432) را با سکه و چرتکه و دسته نشان دهید.

دوشنبه از درس های چوپان درستکار، نوشا و کوشا ، و دوستان ما املا گفته می شود.

 

روز خوشی داشته باشید.

تا فردا.

به نام خدا

دخترهای نازنینم 

تکالیف فردای ما : 

از صفحه ی 22 تا 25 مجله ی رشد 3 روان خوانی شود.

از عدد 130 تا 160 هم به عدد و هم به حروف نوشته شود.

از درس کوشا و نوشا، و دوستان ما 20 کلمه نوشته شود.

قرآن از صفحه ی 36 تا 39 روان خوانی شود.

 

روزتان شاد و پر از لبخند غنچه های ناز من.

به نام خدا

دخترهای گل من

تکلیف فردا:

از درس نوشا و کوشا املا گفته می شود.

از روی حکایت راه سلامتی یک دور نوشته شود.

یک صفحه ساعت تمرین شود.

کلمه های سروش، نان، برادر در دفتر شطرنجی نوشته شود.

درس 7 و 8 هدیه های آسمان پرسش می شود.

 

روز زیبایی داشته باشید.

 

 

به نام خدا

دخترهای ناز من

تکالیف آخر هفته مون:

کاربرگ مهارت محور 5 حل شود. روان خوانی این کاربرگ پرسیده می شود.

قرآن از صفحه ی 30 تا 38 روان خوانی شود.

درس 6 علوم و درس 7 علوم تا جایی که تدریس شد شنبه پرسش می شود.

فصل 3 ریاضی در 2 صفحه تمرین شود.

از روی حکایت خوش اخلاقی نوشته شود.

 

آخر هفته شادی داشته باشید.

 

به نام خدا 

فرشته های کوچک من 

تکالیف فردای ما : 

از درس دوستان ما 20 کلمه بنویسید، سپس با 5 تا از آن ها جمله بسازید.

از صفحه ی 27 تا 33 قرآن پرسش می شود.

یک صفحه ساعت تمرین کنید.

قسمت های مشخص شده ی نگارش کامل شود.

 

روز خوبی داشته باشید گل های من.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردای ما:

کاربرگ ریاضی حل شود.

از روی درس دوستان ما نوشته شود.

درس 4 علوم پرسش می شود.

درس 7 و 8 هدیه های آسمان پرسش می شود.

 

 در اولین روز زمستانی امسالدلتان گرم و لبتان پر از خنده

تکالیف بهمن ماه

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف آخر هفته ی ما:

از عدد 420 تا 440 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

کاربرگ مهارت محور 7 حل شده و روان خوانی شود؛ شنبه پرسش می شود.

قرآن از صفحه ی 37 تا 47 روان خوانی شود.

درس زیارت به پدر و مادر املا گفته و سپس بررسی شود.

شعر رنگین کمان حفظ شود.

از درس های زیارت، از همه مهربان تر، مورچه ی اشک ریزان و دوستان ما روان خوانی شود.

 

آخر هفته تان به شادی و خوشی فرشته های من

به نام خدا

فرشته های مهربان من

تکالیف فردای ما:

از عدد 400 تا 420 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

صفحه ی 42 تا 47 قرآن روان خوانی شود.

آزمون نگارش از درس های 6 و 7 و 8 گرفته می شود.

 

در اولین روز بهمن ماه، دلتان گرم و لبتان پر از خنده. 

تا فردا.

به نام خدا

تکلیف دخترای گلم

تمرین های داده شده ریاضی حل شود.

علوم درس 7 پرسیده میشود.

ضرب اعداد 3 و 4 پرسیده میشود.

با تشکر