کادر اداری
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

..............................................

 

 

عبدالله شیرازی

موسس 

 

 فریده مرندی

مدیریت دبستان 

مدرک تحصیلی:کارشناسی آموزش ابتدائی

 

سحر فردوسیان

معاون آموزشی 

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

مائده رستمی

معاون اجرایی

مدرک تحصیلی:کارشناسی کامپیوتر(نرم افزار)

الهه سادات هادوی

معاون پرورشی 

مدرک تحصیلی:کارشناسی حسابداری

نسیبه جورجمالی

همیار 

مدرک تحصیلی:دیپلم کشاورزی