ارتباط با ما

 

 

 

آدرس دبستان:

 

عباس آباد-امرج کلا-خیابان شهید ایرج حسن امرجی-جنب مرکزاختلالات یادگیری نگاه-دبستان دخترانه غیردولتی سروش (3) 

 

تلفن های تماس:

 

01154625835

 

 01154670660

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه