روز جهانی غذا

در تاریخ 97/7/24 به مناسبت روز جهانی غذا جشنواره تغذیه سالم در دبستان برگزار گردید.

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه