روز جهانی غذا

در تاریخ 97/7/24 به مناسبت روز جهانی غذا جشنواره تغذیه سالم در دبستان برگزار گردید.

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید