روز جهانی عصای سفید(نابینایان)

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید