روز جهانی استاندارد

در تاریخ 97/7/22 به مناسبت روز جهانی استاندارد برنامه صبحگاهی در این خصوص برگزار گردید.

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه