روز جهانی استاندارد

در تاریخ 97/7/22 به مناسبت روز جهانی استاندارد برنامه صبحگاهی در این خصوص برگزار گردید.

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید