روز جهانی سالمندان

در تاریخ 97/7/9 به مناسبت روز جهانی سالمندان در برنامه صبحگاه نمایش اجرا شد.

فایل های ضمیمه شده

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید