جشن شکوفه ها

جشن شکوفه ها در تاریخ 97/6/31 روز شنبه با حضور دانش آموزان پیش دبستانی و اول و اولیای ایشان برگزار گردید.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه