روز پست

به مناسبت روز پست در تاریخ 17 مهر از کارمندان اداره پست شهرستان عباس آباد دعوت به عمل آمد.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه