*******************************************************************************

 
 

آغاز فصل شکوفایی اندیشه ها با زمزمه مهر و محبت نوای معلم بر همه مبارک و خجسته باد


شکر و سپاس خداوند بزرگ را که دیگر بار ما را لایق این عبادت بزرگ دانست تا خدمت به بندگان معصوم و پاک او را

از سر گیریم .ما دردبستان دخترانه سروش  رسالت خود را ایجاد مدرسه ای پیشرو می دانیم . در این مدرسه به دوراز

تشریفات زائد و دست و پاگیر برآنیم که محیطی قابل اعتماد ، شوق انگیز و پویا پدید آوریم که مهربانی ، همدلی و

همکاری بر فضای آن حاکم باشد . تلاش خواهیم کرد که با ارائه فرصت های گوناگون ، استعدادهای بالقوه فرزندانمان

را شکوفا کنیم تا در سایه آن به خود باوری و عزت نفس برسند و در نتیجه افرادی خداجو ، آگاه ، متعهد ، توانمند و

متعالی به جامعه تقدیم شود . ضمن احترام و توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان با هدفمند کردن برنامه های

درسی با توجه به نیاز هر پایه تحصیلی و هر گروه سنی آنان را پرورش خواهیم داد . به دبستان سروش، به صمیمیت

یک باغ گل ، خوش آمدید .

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه