معرفی اعضای انجمن
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

*****........*****

اعضای انجمن اولیاء و مربیان:

  

 

ردیف نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی دانش آموزان میزان تحصیلات
1 سید محمد احمدی آدرینا احمدی لیسانس
2 حسین علیزاده پانیا علیزاده دیپلم
3 بهجت توانا تینا اسدی لیسانس
4 میثم محرابی گندم محرابی لیسانس
5 زینب حسین زاده مهگل فیاضی دیپلم
6 سیده مریم خامسی آوین کیالاشکی فوق لیسانس
7 سیده سمیرا هاشمی مهشاد مرادعباسی دیپلم
8 اصغر عباس مدیری مهتا عباس مدیری دیپلم