گالری
 • بازدید راهبر محترم آموزشی از حوزه ی امتحانات نهایی

 • امتحانات نهایی پایه ششم

 • آغاز امتحانات نهایی پایه ششم

 • آغاز امتحانات نهایی پایه ششم

 • بازدید از کارخانه ی تولید شیرینی لیلی

 • بازدید از کارخانه ی تولید شیرینی لیلی

 • جشن پایان دوره

 • جشن پایان دوره

 • جشن فارغ التحصیلی

 • جشن فارغ التحصیلی

 • جلسه ی اردیبهشت ماه با اولیای گرامی

 • اردوی پایان سال.

 • اردوی پایان سال

 • جشن بزرگ نوروز

 • جشن چهارشنبه سوری

 • غرفه های پایه ششم در جشنواره خیریه نوروز

 • غرفه های پایه ششم در جشنواره خیریه نوروزی 

 • آزمایش تاثیر قارچها بر زنجیره غذایی

 • اردوی تفریحی آموزشی گردش در طبیعت

 • برنامه تفریحی آموزشی گردش در طبیعت 

 • بازی مفهومی پلنگها و گوزنها

 • نمونه ای از ماهی زینتی  دریاهای ایران و کنسرو ماهی تن جنوب ایران

 • یادگیری کار با میکروسکوپ 

 • جشن بزرگداشت 22 بهمن

 • آموزش میدانی واحدهای سطحی 

 • آموزش عملی واحدهای سطحی

 • یادگیری میدانی و عملی مساحت دایره

 • بازی نظام مندی تفکر و پژوهش

 • آموزش عملی مساحت و تبدیل واحد 

 • جلسه آموزشی در زمینه ی خودمراقبتی

 • بازدید از نمایشگاه کتاب

 • آموزش مساحت و حجم اشکال هندسی

 • مسابقه ماشینهای دست ساز

 • طراحی و ساخت ماشین غیرالکتریکی 

 • مراحل اولیه طرح جابربن حیان.