کادر آموزشی
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

***************

مهدیه رجبی 

مربی پیش دبستانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

فاطمه علی کراتی 

مربی پیش دبستانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی 

 

آصفه صادقی 

آموزگار پایه اول

مدرک تحصیلی:کارشناسی زیست

 

 

میترا رحیمی

آموزگار پایه دوم

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

پریسا نقدی یان

آموزگار پایه دوم

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

 

زهرا بکائی

آموزگار پایه سوم

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

بهاره حسین نژاد

آموزگار پایه سوم

مدرک تحصیلی:کارشناسی آموزش ابتدایی

 

میترا رحیمی

آموزگار پایه چهارم

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

ملیحه صادقی 

آموزگار پایه چهارم 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اقتصاد

 

سیده محبوبه فاطمی

آموزگار پایه پنجم

مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی

معصومه تقیان

آموزگار پایه ششم

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

مائده رستمی

مربی کامپیوتر 

مدرک تحصیلی:مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

 

 

عاطفه مهاجری

مربی هنر

مدرک تحصیلی:کارشناسی هنر

زهرا شکرگذار

مربی ورزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

نرجس پورعلی

مربی قرآن 

مدرک تحصیلی:کارشناسی معارف اسلامی

 

معصومه ساحلی

مشاور

مدرک تحصیلی:کارشناسی مشاوره